Lietuvoje

Nevyriausybininkai dalyvavo vilkų ir lūšių apskaitoje

2011-03-10 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Kiek vilkų gyvena Lietuvos miškuose ir kaip jų skaičius kinta metai iš metų? Ar sugrįžta jie į tas vietas, kur tik padavimuose beminimi, o gal priešingai – traukiasi ir iš savo įprastų gyvenamų plotų? Deja, vilkus išmokyti naudotis elektronine surašymo sistema nebūtų paprastas uždavinys, nors ir koks jis protingas žvėris besąs. Todėl tenka juos skaičiuoti kitais, ne tokiais moderniais būdais.

Lietuvoje stambiųjų plėšrūnų (vilkų ir lūšių) populiacijos būklė vertinama atliekant kasmetinę apskaitą pagal aptinkamus pėdsakus. Apskaitą vykdo Generalinė miškų urėdija ir jos teritoriniai padaliniai pagal Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto paruoštą metodiką. Metodikos esmė paprasta: tą pačią dieną visose valstybinių miškų girininkijose girininkai ir kiti miškininkai apeina savo girininkijos teritoriją ir fiksuoja pastebėtus šviežius plėšrūnų pėdsakus. Einama du kartus. Surinktus duomenis analizuoja Ekologijos institutas ir pagal juos pateikia išvadas apie vilkų ir lūšių skaičių Lietuvoje. Gautas skaičius yra lemiamas veiksnys nustatant vilkų sumedžiojimo limitą kitam medžioklės sezonui.

Šiais metais pirminė apskaita vyko kovo 4, pakartotinė – kovo 9 dienomis. Pirmą kartą apskaitoje kartu su miškininkais dalyvavo ir nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų atstovai – savanoriai, kuriuos delegavo ir koordinavo Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“. Už kvietimą prisidėti prie apskaitų esame dėkingi Generalinei miškų urėdijai ir Aplinkos ministerijai.

Pačią apskaitą kaip ir visada vykdė miškininkai, o savanoriai dalyvavo kartu ir rinko papildomus duomenis – žymėjo pėdsakų radimo vietas žemėlapyje, pildė specialią anketą ir fotografavo pačius pėdsakus. Visus šiuos duomenis kartu su savanorių įspūdžiais surinks, analizuos ir apibendrins GAA „Baltijos vilkas“.

Apskaitoje per abi dienas dalyvavo apie šimtas savanorių, kurie nuvyko į maždaug 70 girininkijų (15 proc. visų girininkijų). Girininkijas atrinkome pagal mūsų turimus ankstesnių metų apskaitų, žalos ir sumedžiojimo duomenis, orientuodamiesi į tas, kurios atrodė vienaip ar kitaip išsiskiriančios.

Į kvietimą dalyvauti apskaitoje atsiliepė daugiau žmonių, nei tikėjomės, nors registracijos laikas buvo labai trumpas. Kadangi nebuvom pasiruošę tokiam norinčiųjų antplūdžiui, visų įtraukti į apskaitą negalėjome. Tačiau mums tikrai svarbus kiekvienas pasiūlęs savo pagalbą ir tikimės, kad ateityje bus dar daugiau bendradarbiavimo galimybių.

Dėkojame savanoriams, atlikusiems tikrai didelį ir svarbų darbą. Tikimės, kad dalyvavimas leido artimiau susipažinti su stambiųjų Lietuvos plėšrūnų gyvenama aplinka bei apsauga ir paliko malonių įspūdžių. Taip pat dėkojame visiems aplankytiems miškininkams, kurie geranoriškai priėmė mūsų atstovus ir pasidalino savo žiniomis bei patirtimi.

Apibendrinę surinktą medžiagą, su rezultatais supažindinsime suinteresuotas institucijas, apskaitos dalyvius bei visuomenę.

GAA „Baltijos vilkas“ informacija

 

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!