Informacija

Visuotinio narių susirinkimo metu įteikti Pėdsekystės kursų baigimo pažymėjimai

2011-04-04 | Kategorija: Informacija | Komentarų nėra

Kovo 29 dieną Vilniuje įvyko Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ visuotinis narių susirinkimas. Jo metu aptarti asociacijos veiklos rezultatai ir planai, įteikti Pėdsekystės kursų baigimo pažymėjimai, priimti nauji nariai, paruoštas atnaujintų įstatų projektas, išrinkta nauja organizacijos vadovybė.
Šių metų vasarį baigėsi „Baltijos vilko“ rengti Pėdsekystės kursai. Paskaitas klausė ir ekspedicijose dalyvavo19 asmenų, kuriems įteikti kursų baigimo pažymėjimai. Ankstesniais metais Pėdsekystės kursus sėkmingai baigė ir gamtos pėdsekio žinių įgijo 4 asmenys. Dauguma baigusiųjų tampa aktyviais „Baltijos vilko“ nariais ir pagalbininkais, todėl šie kursai padeda ne tik didinti visuomenės gamtinį raštingumą, bet ir stiprina pačią organizaciją. Susidomėjimas kursais auga, todėl svarstoma apie galimybę rengti trečiąją pėdsekių laidą.

Susirinkimo metu nuspręsta priimti 10 naujų narių, kurie paskutiniu metu labai aktyviai prisidėjo prie asociacijos veiklos. Visgi, asociacija nesiekia formalių narių gausos, todėl kiekvienas, norintis prisidėti prie asociacijos tikslų įgyvendinimo, yra vienodai svarbus, nepriklausomai nuo to, ar jis yra formalus narys, ar ne. Dalis asociacijos narių ir aktyvistų neturi gamtinio išsilavinimo, tačiau tai – ne kliūtis, nes „Baltijos vilkas“ vienija įvairių išsilavinimų ir profesijų žmones, kuriems rūpi Lietuvos stambiųjų plėšrūnų ir  Lietuvos gamtos ateitis. Juk didelė organizacijos veiklos dalis labiau susijusi su žmonėmis, negu su vilkais. Tai – pagalba ir konsultacijos ūkininkams, visuomenės švietimas, derybos su valdžios įstaigomis ir kt.
Susirinkime paruošta ir patvirtinta nauja asociacijos įstatų redakcija. Vienas pagrindinių pokyčių – valdymo struktūros pertvarka. Nuspręsta atsisakyti asociacijos pirmininko pareigybės, visas valdymo funkcijas paliekant trijų asmenų Tarybai, kurios darbą organizuos Tarybos pirmininkas.  Nauji įstatai įsigalios, kai jie bus užregistruoti juridinių asmenų registre – tada bus paskelbta detalesnė informacija apie pokyčius.

„Baltijos vilko“ informacija

 

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!