Mūsų tikslai

Kas mums rūpi

  • Laisvėje gyvenantys žinduoliai gyvūnai, ypač stambieji plėšrūnai ir kitos retos, nykstančios ar pažeidžiamos rūšys.

Kuo mes tikime / vizija

  • Lietuvoje bus išsaugotos ir atkurtos gyvybingos ir savo ekologinį vaidmenį Gamtoje atliekančios žinduolių populiacijos.
  • Žmonės šiuos gyvūnus priims kaip natūralų, vertingą ir būtiną ekosistemų bei kraštovaizdžio komponentą.
  • Su žinduoliais žmogus elgsis pagarbiai, etiškai ir sąžiningai kaip su sau lygia gyvybės forma.

Kokia mūsų rolė / misija

  • Būti žinduolių advokatais regione, skleisti darnaus žinduolių ir žmonių sambūvio idėjas.
  • Stebėti valstybės, savivaldos, mokslo ir kitų institucijų sprendimus, galinčius įtakoti žinduolių būklę, išsakyti pastabas ir siūlymus, esant galimybei dalyvauti priimant sprendimus, skleisti gamtosauginę informaciją visuomenėje.

Ko mes siekiame / pagrindinis tikslas

  • Siekiame taikaus žmonių sambūvio su laukiniais žinduoliais, norime palaikyti darniam santykiui palankų požiūrį į aplinką, Gamtą ir gyvūniją ir keisti nepalankų.
  • Siekiame sugriauti mitus ir nepamatuotas baimes, o anekdotus keisti patikimomis žiniomis apie tikrąją žinduolių būklę ir jų reikšmę.
  • Siekiame sąžiningo ir etiško elgesio su žinduoliais, pamatuotų sprendimų ir jų skaidraus priėmimo.

Kodėl vilkas?

  • Vilkas yra stambiausias Lietuvos plėšrūnas, keliantis daugiausia tikrų ir įsivaizduojamų konfliktų. Tai yra žmogui nepatogi rūšis, nes jo natūralus elgesys kertasi su žmogaus ūkiniais interesais. Iš kitos pusės, vilkas ir jo plėšrūniškumas yra nepamainomai svarbūs Lietuvos miškų ekosistemai, kurioje jis užima aukščiausią mitybinę grandį. Todėl vilką pasirinkome kaip vienu metu išskirtinai svarbią, tačiau ir pažeidžiamą rūšį, kuriai reikalingas nuolatinis dėmesys, o jo konfliktų su žmogaus veikla sprendimų paieška yra iššūkis. Ir jei pavyks pasiekti, kad žmogus sugebės gyventi ir vykdyti savo veiklą greta gyvybingos ir savo natūralų vaidmenį Gamtoje atliekančios vilkų populiacijos, tai kiti žingsniai siekiant mūsų vizijos bus kur kas lengvesni.
Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!