Drąsūs vilkai

Vilkai sugrįžta į Europos teritorijas, kuriose jų ilgą laiką nebuvo. Daugelyje vietovių, į kurias jie sugrįžta, nei visuomenė, nei valdžios institucijos nežino, kokį vilkų elgesį galima laikyti „normaliu“, o koks gali tapti problemiškas. Vilkai yra protingi ir gerai prisitaikantys, jų elgesys gali būti labai įvairus, priklausomai nuo konkretaus individo savybių ir patirties bei situacijos aplinkybių. Atvejus, kai žmonės bijo tam tikro vilkų elgesio, galima padalinti į dvi grupes: (1) atvejus, kai vilkai iš tikro elgiasi neįprastai drąsiai, ir (2) atvejus, kai žmonių įsivaizdavimas, kas yra normalus vilkų elgesys, neatitinka to, kaip šie išties elgiasi. Pastarieji atvejai yra daug dažnesni nei pirmieji.

Žinios apie tai, kada konkretus atvejis su vilkais gali tapti pavojingas ir reikalauti įsikišimo, yra nesistemingos, o tokių atvejų vertinimas dažnai grindžiamas asmenine nuomone. Tas pats pasakytina ir apie skirtingų intervencijos būdų, skirtų pakeisti vilkų elgesį (pvz., atbaidančių priemonių), efektyvumą. Mokslinių tyrimų trūkumą labiausiai lemia tai, kad vilkai retai ima elgtis taip, kad tai galėtų tapti grėsme žmonių saugumui. Be to, trūksta išsamios šių retų atvejų dokumentacijos, taip pat ir aiškių sutarimų, ką tiksliai reiškia „drąsūs“ ar „pavojingi“ vilkai.

Dėl šių priežasčių mes remiamės turima vilko ir žmogaus susidūrimų patirtimi, mūsų bendru supratimu apie vilkų ekologiją ir analogiška patirtimi su kitomis rūšimis (kojotais, dingais, lokiais), kad pasiūlytume aiškią terminiją bei atliktume pradinį įvertinimą, koks vilkų elgesys gali būti laikomas nepavojingu, o į kokį elgesį gali reikėti atkreipti dėmesį, nes jis galėtų tapti pavojingas žmonių saugumui (1 lentelė). Mes pateikiame bendras rekomendacijas, kokių veiksmų reikėtų imtis drąsių vilkų atžvilgiu ir kokie duomenys turėtų būti renkami, kad ateityje būtų galima atlikti išsamesnes analizes ir galbūt priimti tikslingesnius, įrodymais pagrįstus sprendimus. Taip pat pateikiame tyrimų prioritetus, kurie leistų geriau suprasti, kiek dažnas drąsus vilkų elgesys Europoje, kokie veiksniai skatina tokio elgesio išsivystymą, ir kokius veiksmus būtų galima rekomenduoti, siekiant veiksmingai užkirsti kelią tokio nepageidaujamo elgesio atsiradimui.

LCIE pranešimas dėl drąsių vilkų (2019 m.) (PDF, 69KB)

LCIE pranešimo dėl drąsių vilkų vertimas į lietuvių kalbą (PDF, 63KB)

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!