Literatūra apie vilkus

2007

A.Gaidamavičius. Medžiotojai raginami susilaikyti nuo šūvių į nykstančius vilkus // Žalioji Lietuva. 2007, Nr. 21 (291). P.6.

P.Paršonis. “Kenkėjų” naikinimas visada baigiasi rūšies išnaikinimu //Žalioji Lietuva. 2007, Nr. 17 (287). P.5.

A.Gaidamavičius. Du su puse hektaro laisvės [Žvėrinčius] // Žalioji Lietuva. 2007, Nr. 11 (281). P.1,6.

A.Gaidamavičius. Zoologijos sodai – ne pramogai // Žalioji Lietuva: Alternatyva. 2007, Nr. 8 (278). P.3.

2006

A.Aliukonis. Pramoga ar žudymas? // Žalioji Lietuva. 2006, Nr. 20 (268). P.9.

A.Gaidamavičius. Vilkų išsaugojimas rūpi ne tik gamtininkams // Žalioji Lietuva. 2006, Nr. 20 (268). P.9.

M.Rezek, Z.Stroufova, J.Blaha. Čekijos Respublikos miškai // Žalioji Lietuva: Alternatyva. 2006, Nr. 16 (264). P.1,2.

J.Parn. Estijos miškai // Žalioji Lietuva: Alternatyva. 2006, Nr. 12 (260). P.1,2.

A.Gaidamavičius. Vilkams kuriamas kenkėjų įvaizdis: Per stambiųjų plėšrūnų apsaugos konferenciją – apie vilkų ir lūšių žalą medžioklės ūkiui // Žalioji Lietuva. 2006, Nr. 11 (259). P.1,4,5.

A.Gaidamavičius, K.Kvietkauskas. Kas bendro tarp ginklų, narkotikų ir gyvūnų? [CITES] // Žalioji Lietuva. 2006, Nr. 1 (249). P.1,4.

2005

Z.Vitkus. Trisdešimt vilkų // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 21 (247). P.4.

T.Šarapovas. Už ką? [Poezija, 1992] // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 21 (247). P.4.

 

S.Bartminas. S.O.S.: paskutinis vilkas Karšuvos vidugiryje // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 19 (245). P.4.

Anonimas. Pirmą kartą nustatytas vilkų sumedžiojimo limitas // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 19 (245). P.4.

A.Gaidamavičius. Ukmergės miškininkai arklių neišsižada [Vilkmergė] // Žalioji Lietuva: Miškų pasaulyje. 2005, Nr. 16 (242). P.1,2.

R.Abukevičius. Vilko muziejuje – jaunųjų fotomenininkų forumas // Žalioji Lietuva: Gamtos mokykla. 2005, Nr. 15 (241). P.2.

S.Nowak. Lenkijos gamtos apsaugos asociacijos “Vilkas” atviras kreipimasis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą Arūną Kundrotą // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 14 (240). P.3.

P.Paršonis. Vargas gyvenantiems gamtoje // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 14 (240). P.3.

D.Belova. Pritariu ir motyvuoju // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 14 (240). P.3.

V.Ribikauskas. Vilkų problema iškyla kiekvieną vasarą // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 13 (239). P.3.

A.Gaidamavičius. Raudonosios knygos komisijoje – gamtosauginis nihilizmas // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 12 (238). P.1,3.

S.Stanevičius. Pasiilgau vilkų… [Poezija] // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 11 (237). P.1.

R.Šimkūnas. Mysliu atsiveisti vilkų [Humoras] // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 11 (237). P.8.

 

A.Gaidamavičius. Nužudyta dar 50 vilkų // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 10 (236). P.1.3.

A.Gaidamavičius. Gelbėkime Lietuvos vilkus! // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 09 (235). P.1.

R.Petkevičius. Žodžių vėjas apie vilkus… [Etnologija] // Žalioji Lietuva. 2005, Nr. 09 (235). P.4,7.

2004

Ž.Šimkūnaitė, T.Trumpa. Akis į akį su urėdu ir… vilkais // Žalioji Lietuva. 2004, Nr. 02 (206). P.1,4,5.

2003

P.Paršonis. Neliūdėk, pilkasis vilkeli! // Žalioji Lietuva. 2003, Nr. 14 (196). P.6.

V.Almanis. Nacionaliniai rusiškos medžioklės ypatumai // Žalioji Lietuva. 2003, Nr. 12 (194). P.5.

V.Almanis. Paslaptingi nakties balsai // Žalioji Lietuva. 2003, Nr. 4 (186). P.6.

2002

A.Gaidamavičius. Ir avis sveika, ir vilkas sotus // Žalioji Lietuva. 2002, Nr. 19 (179). P.4.6.

P.Paršonis. Neskubėkim smerkti vilkų // Žalioji Lietuva. 2002, Nr. 16 (176). P.6.

V.Almanis. Liūdnos vilkų akys // Žalioji Lietuva. 2002, Nr. 14 (174). P.2.

A.Gaidamavičius. Vilkams reikia draugų // Žalioji Lietuva. 2002, Nr. 14 (174). P.2.

W.Englander. Nenugalimasis vilkas [Parengė A.Gaidamavičius] // Žalioji Lietuva. 2002, Nr. 12 (172). P.6.

A.Gaidamavičius. Vilkų apsaugos taryba pradeda darbą // Žalioji Lietuva. 2002, Nr. 10 (170). P.3.

2001

P.Paršonis. Apie vilką, avį ir šautuvą // Žalioji Lietuva. 2001, Nr. 18 (156). P.2.

Anonimas. Čekijos Žemės draugai sodina miškus ir saugo vilkus // Žalioji Lietuva. 2001, Nr. 15 (153). P.5.

V.Ribikauskas. Tie negeri lietuviai skriaudžia vilkus // Žalioji Lietuva. 2001, Nr. 3 (141). P.2.

A.Gedutis. Vilkų apsauga Lietuvoje ir Europoje // Žalioji Lietuva. 2001, Nr. 2 (140). P.6,7.

2000

A.Gaidamavičius. Labanoro girios gamta // Žalioji Lietuva. 2000, Nr. 21 (137). P.7.

A.Gedutis. “Aš – vilkininkas!” // Žalioji Lietuva. 2000, Nr. 12 (128). P.8.

A.Gedutis. Ar vilkas liks gyvas tik prisiminimuose? // Žalioji Lietuva. 2000, Nr. 9 (125). P.2.

1999

A.Navickas. Plėšresni už plėšrūnus // Žalioji Lietuva. 1999, Nr. 5 (99). P.5.

P.Paršonis. Nuostabioji vilkų daina // Žalioji Lietuva. 1999, Nr. 5 (99). P.7.

1958

V.Bergas, J.Prūsaitė. Gerai pasiruoškime žvėrių ir paukščių apskaitai // Mūsų girios. 1958, Nr. 1 (114). P.38-42.

K.Giniūnas. Gudrusis plėšikas // Mūsų girios. 1958, Nr. 1 (114). P.61.

1957

J.Kalvaitis. Pavyzdingas medžiotojas // Mūsų girios. 1957, Nr. 4 (111). P.61.

J.M. Bastosi vilkai // Mūsų girios. 1957, Nr. 4 (111). P.62.

J.Katėnas. Sėkminga vilkų medžioklė // Mūsų girios. 1957, Nr. 4 (111). P.62.

1944

T.Giriūnas. Mažėja žvėrių skaičius // Mūsų girios. 1944, Nr.1-2. P.66-74.

1943

T.Šliažas. Lietuvos miškų žvėrys ir paukščiai // Mūsų girios. 1943, Nr. 7. P.56.

1940

J.G. Laukinių gyvių globos reikalu // Mūsų girios. 1940, Nr. 1 (99). P.13-15.

P.T. Nušovė didelį vilką // Mūsų girios. 1940, Nr. 1 (99). P.50.

J.P. Būdos rezervate pasirodė vilkai // Mūsų girios. 1940, Nr. 1 (99). P.56.

1939

A.J. Nušovė vieną – rado penkis // Mūsų girios. 1939, Nr. 3 (89). P.185.

A.J. Su lazda pribaigė vilką // Mūsų girios. 1939, Nr. 3 (89). P.185.

Girius. Po 50 metų atsirado vilkų // Mūsų girios. 1939, Nr. 1 (87). P.58.

J.M. Vilkai puola žmones // Mūsų girios. 1939, Nr. 1 (87). P.58.

T.B. Eigulys iš revolverio nušovė vilką // Mūsų girios. 1939, Nr. 2 (88). P.122.

V. Nušovė vilką // Mūsų girios. 1939, Nr. 4 (90). P.248.

B.S. Valkiojasi daug šunų // Mūsų girios. 1939, Nr. 4 (90). P.249.

P.P. 1938/39 m. medžioklės sezone nušautų žvėrių ir paukščių skaičius // Mūsų girios. 1939, Nr. 5 (91), P.285-286.

P.P. Žvėrys ir paukščiai valst. miškuose 1939.I.1 d. // Mūsų girios. 1939, Nr. 5 (91), P.286-288.

J.T-kis. Medžioklė Pabaltijo kraštuose // Mūsų girios. 1939, Nr. 6-7 (92-93). P.342.

S.M. Žalingų miško faunai gyvių medžiojimo reikalu // Mūsų girios. 1939, Nr. 10 (96). P.520.

J.K. Bėga žvėrys į mūsų miškus // Mūsų girios. 1939, Nr. 10 (96). P.539.

P.Pocius. Trumpa Latvijos medžioklės ūkio apžvalga // Mūsų girios. 1939, Nr. 12 (98). P627-630.

J.P. Miškuose gausu gyvių, pasirodė vilkai // Mūsų girios. 1939, Nr. 12 (98). P.659-660.

1938

J.Ž-tys. Globokime miško žvėrelius ir paukščius // Mūsų girios. 1938, Nr. 1 (75). P.34-37.

Amigo. Sėkmingos medžioklės Šaukėnų ur. miškuose // Mūsų girios. 1938, Nr. 1 (75). P.53-54.

J.Ž. 3 vilkai nušauti – vienas sužeistas // Mūsų girios. 1938, Nr. 1 (75). P.56.

J.T. Sugavo gyvą vilką // Mūsų girios. 1938, Nr. 1 (75). P.56-57.

J.P.K. Įdomūs vilkams spąstai // Mūsų girios. 1938, Nr. 1 (75). P.57.

J.P.K. Ir vėl nušauti keturi vilkai // Mūsų girios. 1938, Nr. 1 (75). P.57.

St.V. Perėjo vilkų gauja // Mūsų girios. 1938, Nr. 1 (75). P.59.

J.P.Kedys. Vilkų medžioklės ir jų organizavimas // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.97-100.

J.G. Vilkų medžioklė Rokiškio miškuose // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.100-101.

Strazdelis. Vilkai sudraskė briedį ir naikina stirnas // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.124.

E.G. Nušovė penkis vilkus // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.124.

E.G. Daug vilkų // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.124.

J.P.K. “Šleivys” neduoda ramybės visai u-jai // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.125.

St.V. Vilkai naikina stirnas // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.125.

Anonimas. Tarptautinė medžioklės paroda // Mūsų girios. 1938, Nr. 2 (76). P.129.

Anonimas. Žvėrys ir paukščiai valstybės miškuose 1938.I.1 d. // Mūsų girios. 1938, Nr. 3 (77). P.168-169.

A.S. Ir mes sėkmingai vilkus medžiojom // Mūsų girios. 1938, Nr. 3 (77). P.194.

Anonimas. “Šleivys” padvėsė // Mūsų girios. 1938, Nr. 3 (77). P.194.

Alfa. Labanoro urėdijos tarnautojai // Mūsų girios. 1938, Nr. 4 (78). P.256.

J.P.K. Primedžiota iki dešimts // Mūsų girios. 1938, Nr. 4 (78). P.257.

J.P.K. Vilkas buvo pakliuvęs į spąstus // Mūsų girios. 1938, Nr. 4 (78). P.257.

St.V. Vilkai pastojo girininkui kelią // Mūsų girios. 1938, Nr. 5 (79). P.317.

P.M. Pereitą žiemą vilkai išnaikino daug stirnų // Mūsų girios. 1938, Nr. 5 (79). P.319.

J.P.K. Dar pastebima vilkų // Mūsų girios. 1938, Nr. 5 (79). P.321.

J.K-nis. Uodeginės // Mūsų girios. 1938, Nr. 10 (84). P.511-512.

1937

J.Kutka. Vilkai ir jų medžioklė. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.53-54.

A.D-s. Vilkų medžioklė Buktos miške. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.106-107.

Anonimas. 1936/37 m. sezone nušautų žvėrių ir paukščių skaičius. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.524.

J.Budrikas. Žvėrių ir paukščių globos reikalu. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.525-527.

V.S. Mokykimės taikliai šaudyti. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.539-540.

LR Vyriausybė. Medžioklės įstatymui vykdyti taisyklės (1937 liepos m. 14 d. Nr. 581, eil. 4042). Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.476-480.

Anonimas. Punios šile. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.56.

J.P. Miškuose padaugėjo gyvių. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.129.

L.I. Medžioklės sezonui pasibaigus. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.193.

L.I. Paskutiniai vilkai. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.193-194.

Strazdelis. Nepasisekusios vilkų medžioklės. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.194.

Ač. Reikalingos vilkams naikinti vėliavėlės. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.194.

Č.R. Medžioklės. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.255.

Anonimas. Mažėja žvėrys. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.259.

Č.R. Atsirado vilkų. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.472.

J.K. Pasirodė vilkų. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.472.

J.K. Nušauti du vilkai. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.550.

Anonimas. Medžiojami gyviai Latvijoje. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.553.

Str. Pavykusi medžioklė – 4 vilkai nušauti ir 4 sužeisti. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.611.

P.M. Nenusisekusi vilkų medžioklė. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.612.

J.P. Vilkai pagrobė iš tvarto avis. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.612.

J.P.K. Vilkai puola žmones. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.613.

Anonimas. Keturi vilkai nušauti ir vienas sužeistas. Mūsų girios [įrišta]. 1937. P.683.

1936

N.Transhe, R.Sinats. Latvijas putni. 1936. 341 p.

J.R. Vilkų atsirado [Marijampolės miškų urėdija]. // Mūsų girios. 1936, Nr. 8-9 (58-59). P.480.

1935

L. Vilkų medžioklės // Mūsų girios. 1935, Nr. 11 (49). P.610.

Važ. Atsirado vilkų // Mūsų girios. 1935, Nr. 11 (49). P.610.

J.Sokas. Vilkų naikinimo sunkumai // Mūsų girios. 1935, Nr. 10 (48). P.510-512.

LR Vyriausybė. Medžioklės įstatymas (1935 spalių m. 24 d. Nr. 505, eil. 3504, I dalis) // Mūsų girios. 1935, Nr. 10 (48). P.543-548.

J.Žemaitaitis. Kovokime su gausėjančiais vilkais // Mūsų girios. 1935, Nr. 8-9 (46-47). P.470-471.

J.V. Atidarė medžioklės sezoną // Mūsų girios. 1935, Nr. 8-9 (46-47). P.478.

J.V. Alytaus medžiotojų skyrius // Mūsų girios. 1935, Nr. 8-9 (46-47). P.478.

Anonimas. Drąsūs vilkai // Mūsų girios. 1935, Nr. 1 (39). P.55.

1933

J.Sokas. Vilkų medžioklė // Mūsų girios. 1933, Nr. 6 (26). P.458-466.

1931

K.Brandt. Fahrten und Spurenkunde. 1931. 173 p.

1930

A.Č. Miškinių gyvulių statistika // Mūsų girios. 1930, Nr. 2 (4). P.61.

Anonimas. Bieloviežos giria // Mūsų girios. 1930, Nr. 2 (4). P.61.

1929

Miškų Aidas. Girininkas vilkų medžioklėje // Mūsų girios. 1929, Nr. 1. P.38.

1926

D.K.Solovjov. Ochota v S.S.S.R. 1926. 255 p.

1924

W.Krawczynski. Lowiectwo. 1924. 384 p.

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!