Mūsų veikla

ŠVIEČIAMOJI IR INFORMACINĖ VEIKLA

 • Informacijos sklaida per tinklalapį www.vilkai.lt
 • Bendradarbiavimas su žiniasklaida
 • Bendradarbiavimas su “Vilko muziejumi”
 • Specializuoti ir bendro pobūdžio leidiniai
 • Seminarai ūkininkams
 • Paskaitos ir ekspedicijos moksleiviams
 • “Pėdsekystės kursai”
 • Įvairūs renginiai

TIRIAMOJI VEIKLA

 • Dalyvavimas kasmetinėje nacionalinėje vilkų ir lūšių apskaitoje
 • Regioninių apskaitų organizavimas
 • Duomenų apie retus ir nykstančius gyvūnus kaupimas, analizavimas, sisteminimas, publikavimas
 • Bendradarbiavimas su mokslininkais, kitomis gamtosauginėmis organizacijomis, vykdant įvairaus pobūdžio tyrimus
 • Naminių gyvulių apsaugos metodikų ir priemonių tyrimai ir taikymai
 • Stambiųjų plėšrūnų atakų prieš naminius gyvulius identifikacija

GAMTOSAUGOS POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 • Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis
 • Gyvūnijos apsaugos direktyvų, konvencijų ir kitų tarptautinių susitarimų įgyvendinimo kontrolė
 • Teisės aktų, susijusių su laukine gyvūnija, pataisų inicijavimas ir rengimas
 • Dalyvavimas sprendimų dėl retų ir nykstančių gyvūnų įrašymo į saugomų gyvūnų sąrašus priėmime
 • Dalyvavimas rengiant stambiųjų plėšrūnų populiacijos valdymo ir apsaugos planus
 • Talkinimas aplinkosaugininkų veiklai
 • Dalyvavimas Lietuvos nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicijos veikloje

KITA VEIKLA

 • Viešojo gamtosauginio intereso gynimas
 • Gamtosauginių projektų vykdymas
Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!