Lietuvoje

Kreipimasis dėl žalos ūkininkams kompensavimo

2012-09-26 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Šis ruduo ne visiems gyvulių augintojams gražus ir malonus. Rugsėjo mėnesio spaudoje ir interneto puslapiuose kartas nuo karto pasirodo straipsniai apie ūkininkus, kurie yra nukentėję nuo laukinių plėšrūnų. Visų šių problemų kaltininku yra įvardijamas vilkas, tačiau kaltas ne tik jis.

Kaltas ir mūsų požiūris į problemą bei jos sprendimą. Čia tiktų vienos politikės išsakytas palyginimas „kodėl, kai skauda dantis, yra siekiama nupjauti visą galvą?“. Į šį klausimą daugelis atsakys paprastai – taip greičiau atsikratysi problemos, bet reikėtų atminti, kad be galvos nefunkcionuos visas kūnas. Biologinės įvairovės visumai ir balansui išlaikyti yra reikalingi ir plėšrieji žvėrys. Siekiant išsaugoti plėšrūnus, kartu turime ieškoti ir tinkamų būdų spręsti jų daromos žalos ūkininkams problemą.

GAA „Baltijos vilkas“ jau keletą metų stengiasi konsultuoti ir įvairiomis priemonėmis pagelbėti ūkininkams, kad šie patirtų kuo mažiau nuostolių, kuriuos sukelia vilkai, o kartais ir šunys. Praėjusiais metais bendromis pastangomis Biržų rajone pavyko pasiekti, kad šio rajono ūkininkams būtų dalinai (iki 40 proc.) kompensuojama plėšrūnų padaryta žala. 2012-05-24 Seime užregistruotas įstatymo projektas, kuris sudarytų galimybes visos Lietuvos mastu kompensuoti ūkininkų patirtus nuostolius dėl vilkų ar kitų plėšrūnų sudraskytų gyvulių.

Šį rudenį vėl matydama ūkininkų patiriamus nuostolius, GAA „Baltijos vilkas“ dar praėjusią savaitę laišku kreipėsi į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, kad ji įtrauktų šio įstatymo projekto svarstymą į rudens sesiją ir pagaliau būtų išspręstas laukinių plėšrūnų daromos žalos kompensavimo klausimas.

Kol toks įstatymas nėra priimtas, GAA „Baltijos vilkas“ ragina savivaldybes pasekti Biržų rajono savivaldybės pavyzdžiu ir naudoti Kaimo paramos programos lėšas plėšrūnų daromos žalos kompensavimui.

Visas kreipimosi į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę tekstas:

2012-05-24 LR Seime užregistruotas „Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo“ projektas Nr. XP-3145(3). Įstatymo projektą pateikė Seimo Aplinkos apsaugos komitetas.

Šio įstatymo pakeitimo jau keletą metų nekantriai laukia tiek nevyriausybinės gamtosauginės organizacijos, tiek ir ūkininkai (gyvulių augintojai), kurie kasmet patiria vilkų daroma žalą. Susidarė paradoksali situacija, kai ūkininkai gauna kompensacijas už laukinių gyvūnų padarytą žalą pasėliams, bet už papjautus naminius gyvulius nėra kompensuojama. Vienintelė Biržų rajono savivaldybė, po konsultacijų su Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“, nuo praėjusių metų kompensuoja dalį patirtų nuostolių (40 proc.) iš Kaimo rėmimo programos.

Lietuvos ūkininkai dar mažai taiko specialias naminių gyvulių apsaugos priemones, kurios pasiteisino kitose vilkus turinčiose šalyse. Todėl net ir vilkų medžioklė nėra pajėgi užtikrinti tokią pusiausvyrą, kuomet ir ūkininkų turtas būtų saugus, ir šių gyvajai gamtai ypatingai svarbių stambiųjų plėšrūnų populiacija būtų geros būklės, kaip to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos. Ūkininkų švietimas ir mokymas užtruks dar kelerius metus, tačiau nuostolius jie patiria jau dabar. Todėl Seimas labai palengvintų kaimo žmonių dalią priimdamas minėtą įstatymo projektą dar šio rudens sesijoje, taip sudarydamas teisines galimybes mokėti kompensacijas už patirtą žalą.

Minėtame įstatymo projekte įstatymo įsigaliojimo terminas nurodytas 2013 metų sausio 1 diena. Mūsų asociacija prašo šio įstatymo įsigaliojimą numatyti kaip galima ankstesniam terminui, kad už patirtą žalą ūkininkai kompensacijas galėtų gauti dar šiais metais. Šis įstatymo projektas labai pasitarnautų darnios plėtros ir socialinio teisingumo srityse, todėl tikimės, kad mūsų prašymas bus išgirstas.

GAA “Baltijos vilkas” informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!