Lietuvoje

Vilkų medžioklės reguliavimo ginčą nagrinės teismas

2012-10-05 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėti GAA „Baltijos vilkas“ skundą dėl Aplinkos ministro įsakymo, leidžiančio per ateinantį medžioklės sezoną sumedžioti 50 vilkų. Teismas aiškinsis, ar įsakymas neprieštarauja to paties ministro patvirtintam Vilko populiacijos gausos reguliavimo planui. Kol vyks teismas, ministro įsakymo galiojimas sustabdytas, todėl vilkų medžioklės sezono pradžia, numatyta spalio 15 d., gali nusikelti.


Valdo Augustino nuotrauka

Vilkų skaičius – minimalus, medžioklė – maksimali

Šių metų vasario mėnesį aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas patvirtino Vilko populiacijos gausos reguliavimo planą, kuris apibrėžia vilkų medžioklės tvarką. Plane numatyta, kad apskaitų metu suskaičiavus minimalų pageidaujamą vilkų skaičių, t.y. 250 vilkų, medžioklė turi būti rajonuojama, kad vilkai būtų medžiojami tik ten, kur jų gausu ir jų daroma žala yra didelė. Likusioje šalies dalyje tais metais vilkai turėtų būti nemedžiojami, leidžiant jų populiacija atsikurti.

Oficialiais duomenimis, šiemet Lietuvoje ir buvo apskaityta 250 vilkų, tačiau aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintas 50-ties vilkų sumedžiojimo limitas, o medžioklės rajonavimas nenumatytas. Reguliavimo plane yra nustatyta, kad vilkų medžioklės limitas gali apimti iki penktadalio apskaitoje suskaičiuotų vilkų. Taigi šiemet apskaičius minimalų šalyje norimą turėti 250 vilkų skaičių, vis tiek buvo numatytas didžiausias 50-ties vilkų sumedžiojimo limitas.

GAA „Baltijos vilkas“ nuomone, šis limitas yra nepagrįstas ir prieštarauja Reguliavimo plano tikslams įtvirtinti medžioklės tvarką, kuri reguliuotų vilkų skaitlingumą nekeldama grėsmės jų populiacijos stabilumui. Gamtosaugos aktyvistai pabrėžia, kad įgyvendinant medžioklės rajonavimą numatomas limitas negali būti didelis, antraip tokia „apsaugos“ priemonė galėtų reikšti vilkų išnaikinimą tuose rajonuose, kuriuose medžioklė leidžiama.

Protestuodama prieš 50-ties vilkų sumedžiojimo limitą ir reikalavimo rajonuoti medžioklę nesilaikymą GAA „Baltijos vilkas“ renka parašus po peticija, kad turėdama visuomenės palaikymą galėtų ir ne teismo keliu kreiptis į aplinkos ministrą prašydama sumažinti numatytą limitą. Peticija yra paskelbta ir anglų kalba, siekiant į šią problemą atkreipti kitų šalių dėmesį.

Įsakymas apskųstas

Aplinkos ministro įsakymas dėl 50 vilkų limito buvo priimtas 2012 m. birželio 5 d. Tą patį mėnesį GAA „Baltijos vilkas“ išsakė savo susirūpinimą, kad įsakymas priimtas nesilaikant Reguliavimo plano. Liepos mėnesį organizacija kreipėsi į Valstybinę administracinių ginčų komisiją, tikėdamasi greitai ir ne teismo keliu išsiaiškinti dėl įstatymų neatitikimo. Visgi teisinės procedūros užsitęsė vos ne iki vilkų medžioklės sezono pradžios ir skundas pasiekė Vilniaus apygardos administracinį teismą. Kadangi teismas patenkino GAA „Baltijos vilkas“ prašymą laikinai sustabdyti aplinkos ministro įsakymo dėl vilkų limito galiojimą iki galutinio teismo procesinio sprendimo priėmimo, faktiškai vilkų medžioklė gali neprasidėti numatytu laiku.

Medžioklės rajonavimas naudingas ūkininkams

GAA „Baltijos vilkas“ siekis mažinti vilkų medžioklės limitą gali atrodyti nesuprantamas ūkininkams, patiriantiems vilkų daromą žalą. Tačiau gamtosaugos aktyvistai atkreipia dėmesį, kad laikantis Reguliavimo plano ir rajonuojant medžioklę ji ir būtų skirta būtent ūkininkų problemoms spręsti – turėtų vykti ten, kur vilkų daroma žala yra didžiausia.

Taip pat GAA „Baltijos vilkas“ ragina valstybines institucijas kuo greičiau sukurti ūkininkų patiriamų nuostolių dėl vilkų antpuolių kompensavimo tvarką. Toks įstatymo projektas jau yra užregistruotas Seime ir turėtų būti svarstomas šioje ar ateinančioje sesijoje. Kol kompensavimo tvarka nėra įtvirtinta visoje šalyje, tuo gali pasirūpinti savivaldybės. Biržų rajono savivaldybės pavyzdžiu Kaimo paramos programos lėšos gali būti naudojamos plėšrūnų daromos žalos kompensavimui.

Išskirtiniais atvejais, kai kuriame nors regione vilkai ima daryti itin daug žalos ūkininkams, Aplinkos ministerija gali išduoti specialų leidimą sumedžioti probleminius vilkus ir ne medžioklės sezono metu, kaip buvo padaryta 2011 m. Vabalninko krašte.

GAA „Baltijos vilkas“ informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!