InformacijaLietuvoje

GAA “Baltijos vilkas” raštas Aplinkos apsaugos komitetui dėl vilkų žalos

2019-12-03 | Kategorija: Informacija, Lietuvoje | Komentarų nėra

2019-11-27 LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo aptarinėjama ūkininkės Rūtos Pilypienės patiriama žala dėl vilkų išpuolių. Šis klausimas bus toliau svarstomas 2019-12-04 posėdyje. GAA „Baltijos vilkas“ išsiuntė Aplinkos apsaugos komitetui ir Aplinkos minsiterijai savo poziciją dėl svarstomo klausimo ir siūlymą.

Trumpai apie vilkų elgseną. Naminius gyvulius vilkai puola dėl to, kad šie yra lengvai pasiekiamas grobis, todėl yra būtina rūpintis naminių gyvulių apsauga, kad jie nebūtų vilkams lengvai prieinami. Nors yra kalbama apie probleminius vilkus, kurie įninka pjauti gyvulius, apibrėžti, nuo kada vilką jau reikia laikyti probleminiu ir kaip medžiojant jį atskirti nuo neprobleminių – sudėtinga. Atokiau nuo namų esančius lengvai prieinamus avis ir veršius pjaus bet kuris vilkas. Jeigu jam seksis tokia medžioklė, jis drąsės ir su laiku paskui gyvulius ateis prie sodybų ir eis į kiemus, bandys įveikti jam tveriamas kliūtis ir apsisaugojimui reikės dėti vis daugiau pastangų. Todėl be pastangų sumedžioti jau suproblemėjusį individą, labai svarbu įdiegti veikiančias apsaugos priemones ūkiuose, antraip sumedžiojimas žalos problemą išspręs tik laikinai – gyvuliai pritrauks naujus vietoje sumedžiotų į teritoriją atsikėlusius vilkus.

Trumpai apie apsaugos priemones. Kad apsaugos priemonės būtų veiksmingos, svarbu tinkamai jas pasirinkti ir taikyti. Dalis priemonių, pavyzdžiui, garsinės patrankos, tinka tik ribotą laiką, vėliau žvėrys prie jų pripranta ir nebekreipia į jas dėmesio. Todėl nuolatinis garsinių patrankų taikymas neturi prasmės, tačiau jos gali būti taikomos trumpais periodais, kol neveikia nuolatinės priemonės. Kitos priemonės, kaip vielinės tvoros, bus veiksmingos, jei bus pagalvota apie apsaugą nuo pasikasimo ir pan. Todėl jei ūkininkas teigia, kad jo taikomos priemonės nepadeda, greičiausiai yra spragos, kurias reikia taisyti, ir tos pačios priemonės gali būti veiksmingos, pakoregavus jas ar jų taikymą.

GAA „Baltijos vilkas“ siūlymas. Mūsų nuomone, tokius atvejus kaip ūkininkės Rūtos ir kiti, kur kartojasi vilkų antpuoliai, reikia pradėti spręsti nuo profesionalaus ūkyje taikomų apsaugos priemonių įvertinimo bei rekomendacijų ar įpareigojimo ūkininkui, kaip jas pakeisti. Taikomų priemonių vertinimas turėtų būti atliekamas pačiame ūkyje, kad būtų matomos visos detalės. Pavyzdžiui, išklausius ūkininkės pasakojimą posėdyje, atrodo, kad vilkai gali įlįsti į jos gyvulių tvartus. Bet pastatą galima įrengti taip, kad vilkas negalėtų į jį patekti. Specialistų komanda, atvykusi į ūkį, matytų, kur yra vilkui pralendamos angos ar peršokamos tvorų atkarpos. Tokia specialistų komanda galėtų rinkti objektyvius duomenis, kada kokios priemonės padeda ir kokios – ne, kur yra dažniausios apsaugos priemonių taikymo klaidos ar sunkumai (šiuo metu rekomenduojant priemones remiamasi kitų valstybių patirtimi). Specialistų komanda galėtų labai padėti apsaugos priemonių įsigijimui kompensuoti skiriamas lėšas panaudoti tinkamai ir gauti norimą rezultatą.

Mūsų nuomone, medžiotojų įpareigojimas sumedžioti nustatomus vilkų limitus konkrečių žalos taškų problemos neišspręs. Medžioklė gali žalą didinti dėl suardomų vilkų šeimų bei dėl ūkininkų klaidingo manymo, kad po medžioklės sezono žalos nebebus, tad gyvulių nereikia saugoti. Probleminių vilkų sumedžiojimas žalą gali sumažinti tik laikinai, jei nebus imtasi tinkamos gyvulių apsaugos.

Taip pat norime pabrėžti, kad vilkų atėjimas prie sodybos ar į sodybą paskui gyvulius bei vilkų matymas iš transporto priemonių nereiškia, kad vilkai kėsinasi į žmogų. Europos stambiųjų plėšrūnų iniciatyva (LCIE) neseniai paskelbė rekomendacijas dėl drąsių vilkų traktavimo ir valdymo, kuriose paaiškinama, koks vilko elgesys turėtų būti laikomas grėsmingu ir kokių priemonių derėtų imtis skirtingais atvejais:

http://www2.nina.no/lcie_new/pdf/636870453845842163_PPS_bold%20wolves.pdf

Daugiau informacijos apie gyvulių apsaugos priemones sutelkta čia: www.saugiavis.lt

 

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!