InformacijaLietuvoje

Kreipimasis į Seimo narius dėl naktinių taikiklių

2019-11-12 | Kategorija: Informacija, Lietuvoje | Komentarų nėra

Kaip jau turbūt žinote, naktinių taikiklių projektas vėl sugrįžo į Seimą. 2015-2016 metais nagrinėtas ir atmestas, po to dar tris kartus bandytas įkišti į darbotvarkę, dabar vėl atkeliauja į posėdžių salę. Siūlymas iš esmės tas pats -  padaryti išimtis Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, kurios leistų medžiotojams įsigyti, turėti ir naudoti naktinius taikiklius bei garso slopintuvus. Argumentacija irgi ta pati – afrikinis kiaulių maras. Jau šį ketvirtadienį (2019-11-14) Seimo posėdyje numatytas įstatymo projekto Nr. XIIIP-4085 teikimas. Jeigu Seimo nariai pritars, projektas keliaus į paskirtą Seimo komitetą arba komitetus, o po nagrinėjimo dar kartą grįš į plenarinių posėdžių salę galutiniam priėmimui. Tačiau projektas gali būti atmestas jau šioje stadijoje, net nepradedant jo svarstymo ir taip nešvaistant Seimo narių laiko ir nepiktinant visuomenės. GAA “Baltijos vilkas” kartu su kitomis aplinkosauginėmis NVO kreipiasi į Seimo narius, ragindami būtent taip ir pasielgti. Pateikiame kreipimosi tekstą.

Dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 7, 13, 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4085  (naktinių taikiklių ir garso slopintuvų įteisinimas medžioklėje)

Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo nariai, raginame 2019-11-14 dienos Seimo posėdyje nepritarti įstatymo projekto XIIIP-4085 teikimui.

Žemiau pateikiame mūsų argumentus:

  1. Analogiškas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Seime jau svarstytas 2015-2016 metais. Projektą svarstęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas balsavo jam nepritarti. Įstatymo projektas buvo atmestas ir Seimo plenariniame posėdyje priėmimo stadijoje.

  2. Naktiniai taikikliai ir garso slopintuvai Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme yra priskiriami prie A kategorijos ginklų priedėlių. Šios kategorijos ginklams ir priedėliams galioja griežčiausi apribojimai, t.y. civilinės apyvartos draudimas dėl jų pavojingumo. Šernų populiacijos mažinimo uždavinys (kuris sėkmingai sprendžiamas ir taip – žr. žemiau) nėra tokio lygio problema, kad reikėtų švelninti šiuos apribojimus.

  3. Įstatymo projekto iniciatoriai aiškinamajame rašte klaidingai teigia, kad šernų gausos nepavyksta sumažinti įprastinėmis priemonėmis. Tačiau apskaitos ir sumedžiojimo statistika rodo, kad medžioklė intensyviai vyksta ir su esamomis priemonėmis. Aplinkos ministerijos skelbiamais duomenimis, šiemet medžiotojų atliktos apskaitos metu suskaičiuoti 11633 šernai, ir tai yra daugiau nei dvigubai mažiau, nei buvo 2015 metais. Iki šių metų balandžio 15-tos dienos sumedžiota 18016 šernų.

  4. Aiškinamajame rašte klaidingai teigiama, kad Europos Sąjunga rekomenduoja kovai su afrikiniu kiaulių maru naudoti naktinius taikiklius ir garso slopintuvus. Tačiau šiuo metu galiojančioje Europos Sąjungos afrikinio kiaulių maro valdymo strategijoje nėra rekomendacijos naudoti taikiklius ar slopintuvus. Kovai su kiaulių maro plitimu rekomenduojamos visai kitos, Lietuvoje ne iki galo įgyvendintos priemonės.

  5. Aiškinamajame rašte klaidinančiai teigiama, kad didžioji dalis Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos posėdžio dalyvių pasisakė už tai, kad būtų svarstomos galimybės pakeisti įstatymais nustatytą reguliavimą. Posėdžio protokole nurodyta, kad balsavime dėl naktinių taikiklių naudojimo 7 pasisakė už, 6 – prieš ir 3 susilaikė. Pažymėtina, kad posėdyje nedalyvavo šių labai svarbių institucijų atstovai: Policijos departamento, Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos.

  6. 2019-11-06 Seimo kanceliarijos teisės departamentas pateikė išvadas dėl istatymo projekto Nr. XIIIP-4085. Išvadoje abejojama, ar leisdama naudoti naktinius taikiklius Lietuva nepažeistų Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos). Taip pat abejojama, ar projekto tikslas dera su siūlomomis priemonėmis, o  siūlomas teisinis reguliavimas vertinamas kaip neaiškus, neišbaigtas, klaidinantis. Anot išvadų, svarstytina, ar, įstatyme įtvirtinus leidimą naudoti slopintuvus ir naktinius taikiklius medžioklėje, o poįstatyminiuose aktuose numačius šio leidimo ribojimus, nebūtų pažeista teisės aktų hierarchija, o kartu ir konstitucinis teisinės valstybės principas.

  7. Naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimas medžioklėje yra neetiškas, nes iš žvėrių atimama bet kokia galimybė apsisaugoti, panaikinamas vienintelis likęs jiems ramus nakties metas. Taip pat šios įrangos naudojimo praktinė kontrolė būtų labai sudėtinga, o greičiausiai ir neįmanoma.

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!