Informacija

Vilkų medžioklės pakeitimai

2014-04-22 | Kategorija: Informacija | Komentarų nėra

Naujose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse yra pakeitimų ne tik dėl žvėrių šėrimo bei viliojimo (žr. https://www.vilkai.lt/naujose-medziokles-taisyklese-ilgai-laukti-apribojimai-zveriu-serimui-2014-04-18), bet ir dėl vilkų medžioklės. Šie pakeitimai numato daug operatyvesnį institucijų informavimą apie sumedžiotą vilką, taip pat įvestas svarbių duomenų surinkimas.

Naujosios taisyklių redakcijos 28 punktas numato, kad „Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, turi ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą tą pačią darbo dieną pateikia Aplinkos ministerijai el. paštu“.

Ankstesnė informavimo tvarka buvo daug lėtesnė: „Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, turi ne vėliau kaip per 48 valandas apie tai raštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūrai, o ši visą reikiamą informaciją raštu nedelsdama pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai. Aplinkos apsaugos agentūra 1 kartą per savaitę informuoja Aplinkos ministeriją apie vilkų sumedžiojimo limito naudojimą“.

Nuo šiol apie sumedžiotą vilką medžiotojas atitinkamai institucijai turės pranešti ne per dvi paras, bet per pusdienį. O aplinkos ministeriją ši informacija pasieks per vieną darbo dieną, o ne per savaitę ar daugiau, kaip būdavo anksčiau. Šie pakeitimai sudaro galimybes operatyviai kontroliuoti  sumedžiojimo limitus, o 2011 metų istorija, kai numatytas limitas viršytas daugiau nei dvigubai, tampa mažiau tikėtinas.

Naujoji informavimo tvarka taip pat papildyta standartine pranešimo apie sumedžiotą vilką forma. Joje pateikiama minimali, bet labai svarbi informacija: tiksli sumedžiojimo vieta (miško kvartalo tikslumu), sumedžiojimo būdas, vilko amžiaus grupė ir lytis, niežų pažeidimai ir kiti matomi fiziniai defektai. Ši privaloma forma bent iš dalies užpildo gėdingą spragą, kai bet kokie tyrimams tinkami duomenys būdavo paprasčiausiai pakasami po velėna.

Galime tikėtis, kad ateityje forma pasipildys ir kita labai svarbia informacija, pvz. kūno išmatavimais, gyvūno svoriu, tikslesniu amžiaus įvertinimu ir pan. Tokių duomenų surinkimui reikalinga aukšta medžiotojo kvalifikacija ir papildomos priemonės, bet esame tikri, kad tai nėra neįmanoma.

Kitas labai svarbus žingsnis, dėl kurio mokslininkai jau ne kartą oficialiai kreipėsi į Aplinkos ministeriją, būtų privalomas sumedžioto vilko raumens mėginio paėmimas ir užšaldymas. Tam nereikia specifinių žinių ar priemonių, o gaunama nauda – didžiulė. Šių mėginių tyrimai padėtų atsakyti į daug dabar iškylančių klausimų apie vilkų genetiką, sveikatingumą, gausą ir pan.

Greta pagyrimų ir pasidžiaugimų negalime nepaminėti ir tų mūsų siūlymų, kurie svarstant Medžioklės taisyklių pakeitimus buvo atmesti.

Deja, vilkų medžioklė su vėliavėlėmis ir toliau išlieka legalus medžioklės būdas. Įdomu, kad medžiotojų ir oficialių institucijų atstovai beveik vienbalsiai teigia, jog ši medžioklės forma praktiškai nebenaudojama, tačiau nuosekliai prieštarauja jos išbraukimui iš taisyklių. Matyt, teisesni yra tie, kurie teigia, kad vis dar esama nemažai medžiotojų, iki šiol besivežiojančių vėliavėles savo visureigiuose. Ironiška, kad netgi prieš vilkus nusistačiusi Baltarusija savo kuriamame Vilko populiacijos valdymo plane pabrėžia, jog tai yra nehumaniška medžioklės rūšis.

Taip pat Medžioklės taisyklėse išlieka nepakitusi vilkų medžioklės sezono trukmė, kurios antroji pusė (vasario ir kovo mėnesiai) sutampa su vilkų rujos ir patelių nėštumo periodu. Dėl to medžiotojų deklaruojama etinė nuostata nešaudyti nėščių šerno patelių ir visiškai priešinga nuostata nėščių vilko patelių atžvilgiu dvelkia šiokia tokia veidmainyste ir vadinamąja „šašlykine etika“. Mūsų įsitikinimu, etika yra neatskiriama ir būtina medžioklės dalis. Tačiau svarbu nepamiršti, kad etika kaip ir kitos žmogiškosios vertybės negali būti selektyvi ar sąlyginė.

Nepaisydami šios kritikos, sveikiname Aplinkos ministeriją dėl įvestų reikalingų ir svarbių pakeitimų Medžioklės taisyklėse, susijusių tiek su vilkų medžiokle, tiek su laukinių gyvūnų šėrimu bei viliojimu. Taip pat džiaugiamės, kad dalyvaudami Medžioklės konsultacinėje taryboje, teikdami siūlymus bei konstruktyviai bendradarbiaudami su ministerija patys prisidėjome prie šių pokyčių.

GAA „Baltijos vilkas“ informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!