Lietuvoje

Viešas kreipimasis į Aplinkos ministrą Gediminą Kazlauską

2010-12-22 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Šiandien, prie LR aplinkos ministerijos (A.Jakšto g. 4/9) nuo 10.00 val. vyko Gamtos apsaugos asociacijos “Baltijos vilkas” ir ją palaikančios visuomenės organizuota protesto akcija, skirta Biologinės įvairovės metams. Aplinkos ministrui teikiamas šis 50 protesto akcijos dalyvių pasirašytas viešas kreipimasis:

Protesto akcijos, skirtos Biologinės įvairovės metams, dalyviai

 

LR aplinkos ministrui

Gediminui KAZLAUSKUI

 

VIEŠAS KREIPIMASIS

2010 m. gruodžio 22 d., Vilnius

 

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, protestuojame prieš Aplinkos ministerijos vienašališkai priimamus sprendimus, kuriais beatodairiškai didinama Lietuvos vilkų medžioklė ir reikalaujame, kad Aplinkos ministro 2010-10-15 įsakymas Nr. D1-868, kuriuo vilkų sumedžiojimo kvota padidinta iki 60 individų ir 2010-12-07 įsakymas Nr. D1-971, numatantis vilkų medžioklės sezono prailginimą iki beveik pusės metų – būtų nedelsiant atšaukti. Taip pat reikalaujame, kad šiam medžioklės sezonui būtų sugrąžinta ministro Arūno Kundroto nustatyta 20 vilkų sumedžiojimo kvota ir kad būtų pagaliau imtąsi spręsti ūkininkų problemas civilizuotai, be vilkų kraujo praliejimo, taikant pažangias naminių gyvulių apsaugos priemones.

 

Jungtinės Tautos šiuos metus paskelbė Biologinės įvairovės metais, tačiau Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento pareigūnai savo aplaidžiu darbu kompomituoja šią pasaulinę iniciatyvą. Vilkas yra neatsiejama biologinės įvairovės dalis, o Lietuvos atveju, gal net pati svarbiausia dalis, nes be vilkų mūsų šalyje praktiškai neliko daugiau gyvūnų, kurie deramai atliktų stambiųjų plėšrūnų vaidmenį ekosistemoje. Saugomos teritorijos, kurioms Jungtinės Tautos skiria ypatingą dėmesį kaip pagrindinei prielaidai biologinei įvairovei išsaugoti, turėtų tapti prieglobsčiu vilkams, bet Lietuvoje saugomose teritorijose vilkai naikinami net intensyviau nei agrariniuose rajonuose. Vilkai išlikę tik 17 proc. visų Lietuvos valstybinių parkų, nors jie sudaro itin ženklią dalį vilkams tinkamų gyventi teritorijų.

Prie tokios situacijos, žinoma, privedė nemokšiškas vilkų populiacijos „reguliavimas“, iš esmės patikėtas tik medžiotojams. Lietuva nuo 2002 metų, kuomet, stodama į Europos Sąjungą, išsiderėjo išimtį vilkų medžioklei, taip ir neparengė vilkų apsaugos plano, kuris būtinas ES šalims. Lietuva apskritai neturi Biologinės įvairovės apsaugos strategijos, tad kyla klausimas kokiais teisės aktais remiantis priimami tokie prieštaringai vertinami Aplinkos ministerijos sprendimai, galintys rimtai paveikti vilkų populiacijos gyvybingumą ir genofondo kokybę.

Stebina tai, kad jau keleri metai Aplinkos ministerija ignoruoja visuomenių gamtos apsaugos organizacijų teikiamą alternatyvią nuomonę, alternatyvius pasiūlymus, nepagrįstai juos menkina. Gamtosaugos turi būti tiek, kiek jos nori visuomenė, todėl neturite teisės net ir po to, kai LR Prezidentei buvo įtektas kreipimasis su 8000 Lietuvos piliečių parašų, toliau priiminėti visuomenę piktinančius sprendimus. Jeigu Prezidentūra šio kreipimosi Jums dar nepersiuntė, tai norime Jums, Ministre, asmeniškai jį įteikti šios protesto akcijos metu.

Mes esame priversti kreiptis į aukščiausias Lietuvos ir tarptautines institucijas, nes Aplinkos ministerija tapo kurčia Lietuvos gamtai neabejingų žmonių susirūpinimui. Tikimės, kad bent po šios protesto akcijos, kitą kartą, kai Aplinkos ministerijos biurokratai atneš Jums pasirašyti dar vieną nuosprendį vilkams, prisiminsite, kad yra ir kita nuomonė, į kurią reikia įsiklausyti.

Atsakyti į šį raštą yra būtina ir ne su kokio nors viceministro, o su Jūsų, Ministre, parašu. Atsakymą siųsti protesto akcijos organizatorei – Gamtos apsaugos asociacijai „Baltijos vilkas“ (Keramikų g. 18-29, 10232 Vilnius).

 

 Priedai:

1. Saugomų teritorijų direkcijų apklausos galutiniai rezultatai. – 4 lapai.

2. Lietuvos piliečių kreipimasis į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, įteiktas 2010-12-01 (kopija Aplinkos ministrui). – 8094 parašai.

 

PROTESTO AKCIJOS FOTOGALERIJA:

 

 

 

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!