Lietuvoje

Viešas atsakymas aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui

2012-10-17 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Pasisakymų apie teisinį GAA „Baltijos vilkas“ ir Aplinkos ministerijos ginčą dėl vilkų medžioklės srautas viešojoje erdvėje neslopsta. Džiugu, kad savo poziciją išsakė ir apskųstąjį įsakymą pasirašęs aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas.

Įdėmiai perskaitę išsakytas mintis galime tik pasidžiaugti, kad ministras savo poziciją dėsto korektiškai ir subalansuotai, ko pasigedome kai kurių ministerijos darbuotojų pasisakymuose spaudai. Taip pat turime patvirtinti ir padėkoti, kad Gedimino Kazlausko buvimo ministru metu įvyko nemaža teigiamų pokyčių vilkų apsaugos srityje. Nevyriausybinių organizacijų nuomonė yra išklausoma ir kur kas dažniau į ją įsiklausoma. Dabartinio ministro dėka šiuo metu yra kuriamas Vilko populiacijos valdymo planas, dalyvaujant visoms suinteresuotoms pusėms. Ministras elgėsi principingai ir laikėsi duoto žodžio, priimdamas nepopuliarų sprendimą praėjusiame medžioklės sezone stipriai apriboti vilkų medžioklę, kai Plano rengimas ėmė šlubuoti. Taip pat pirmą kartą šalyje įvestas draudimas medžioti vilkus Saugomose teritorijose. Nepaisant institucinės inercijos ir kartkartėmis pasitaikančių strigtelėjimų, pokyčiai vyksta ir, tikimės, tęsis atėjus naujam ministrui.

Tačiau mes negalime sutikti su ministro Gedimino Kazlausko išsakyta kritika dėl nesąžiningo elgesio apskundžiant jo pasirašytą įsakymą dėl vilkų medžioklės limito. Jei ministras buvo supažindintas su skundu, tai žino, kad vienas pagrindinių argumentų yra Vilko populiacijos reguliavimo plane numatyto reikalavimo rajonuoti medžioklę nesilaikymas. Mes nemanome, kad šių metų pradžioje patvirtintas Reguliavimo planas yra tobulas sprendimas – šią nuomonę išsakėme ir jį derinant, ir patvirtinus. Tačiau kol visi kartu vis dar kuriame pilnavertį Vilko populiacijos valdymo planą, esame įsitikinę, kad turi būti laikomasi dabar galiojančio Reguliavimo plano. O jame numatyta, kad valstybiniuose miškuose apskaičius 250 vilkų, medžioklė turi būti rajonuojama pagal apskaitos ir žalos duomenis. Todėl priešingai nei teigia ministras, mes laikomės priimtų sutarimų ir siekiame, kad jie būtų vykdomi. Ne tik dėl to, kad to reikalauja teisės aktai, bet ir dėl to, kad tai yra teisinga tiek ūkininkų, tiek vilkų atžvilgiu.

Taip pat norime pridurti, kad birželio 1 d. (penktadienį) gavę Aplinkos ministerijos užklausimą, ką manome apie įsakymo projektą, savo oficialų atsakymą išsiuntėme birželio 3 d. (sekmadienio vakare), nurodydami, kad medžioklės limitas be rajonavimo prieštaraus galiojantiems teisės aktams. Deja, jokio atsakymo ar paaiškinimo, kodėl nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, negavome. Taip pat nebūta jokios aiškios reakcijos ir į po įsakymo išleidimo viešai išsakytą kritiką bei abejones. Mes elgėmės sąžiningai, prognozuojamai ir nuosekliai, pasinaudodami teisėtomis priemonėmis, visų pirma pasirinkdami bandymo kalbėti kelią. Dabar belieka apgailestauti, kad diskusija šiuo klausimu neįvyko, mūsų abejonės dėl teisinės kolizijos ir paraginimas limito nustatymą atidėti iki bus apibendrinti žalos duomenys, nebuvo išgirsti, dėl ko šiuo metu turime nemalonią ir visuomenę kiršinančią situaciją.

Mes nemanome, kad vilkas yra svarbiau už žmogų ar kad šalyje turi būti kiek galima didesnė vilkų populiacija. Asociacija siekia žmogaus ir gyvūnijos santarvės – mes įsitikinę, kad tai įmanoma, tuo pat metu turint sveiką, gyvybingą ir savo ekologinį vaidmenį atliekančią vilkų populiaciją. Lietuvos valstybė ir Aplinkos ministerija turi pakankamas priemones užtikrinti ūkininkų interesų apsaugą, nenuskriaudžiant ir gyvosios gamtos. Tai specialūs leidimai medžioti probleminius vilkus ne medžioklės sezono metu, taip pat žalos atlyginimo ir apsaugos priemonių įsigyjimo skatinimo bei rėmimo sistema. Vilkų medžioklė žiemą, net protingai ir adekvačiai reguliuojama, negali išspręsti ūkininkų ir plėšrūnų konflikto – geriausiu atveju tegali jį apmalšinti. O šių metų sprendimas dėl vilkų medžioklės limito neatitinka nei Reguliavimo plane įrašytų ilgose diskusijose sutartų principų, nei ūkininkų interesų.

Todėl tikimės, kad Aplinkos ministerija su ministru Gediminu Kazlausku priešakyje pademonstruos brandą bei nuoseklumą ir rinksis problemos sprendimo, o ne kaltųjų paieškos kelią.

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!