Lietuvoje

Vilkų kvota nustatyta nesilaikant žiemą patvirtinto plano

2012-06-15 | Kategorija: Lietuvoje | 1 komentaras

Valdo Augustino nuotrauka

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas jau išleido įsakymą, kuriuo patvirtino 50 vilkų sumedžiojimo limitą spalio viduryje prasidėsiančiam medžioklės sezonui. Šis neįprastai ankstyvas sprendimas priimtas nesilaikant prieš kelis mėnesius to paties ministro patvirtinto Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano ir pažeidžiant esmines jo nuostatas siekti, kad medžioklė nedarytų žalos vilkų populiacijai.
Šių metų vasario mėnesį aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas patvirtino Vilko populiacijos gausos reguliavimo planą, kuris reglamentuoja vilkų apskaitas ir medžiojimo limito nustatymą. Vienas iš pagrindinių Reguliavimo plano tikslų – limituoti vilkų medžioklę taip, kad ji nekeltų grėsmės vilkų populiacijos stabilumui šalyje. Plane numatyta, kaip turi būti ribojama vilkų medžioklė, jei apskaitų metu nustatoma, kad šalyje yra minimalus pageidaujamas vilkų skaičius (250), kurio nebenorima sumažinti. Pirmasis numatytas apsaugos žingsnis – medžioklės rajonavimas pagal apskaitos duomenis ir vilkų daromą žalą. Šiuo žingsniu turėtų būti siekiama, kad vilkai būtų medžiojami tik ten, kur jų gausu ir daroma žala ūkiui yra didelė, o rajonuose, kur vilkų mažai, jų populiacijai būtų netrukdoma atsikurti. Netrukus po Reguliavimo plano patvirtinimo Generalinės miškų urėdijos organizuotoje apskaitoje suskaičiuota būtent 250 vilkų. Taigi birželio 5 d. patvirtinęs limitą būsimam medžioklės sezonui, bet nenumatęs medžioklės rajonavimo, ministras ignoruoja vos prieš kelis mėnesius išdiskutuoto Reguliavimo plano nuostatas. Be to, patvirtinant limitą dar vasaros pradžioje negali būti atsižvelgiama ir į vilkų daromą žalą, nes žalos duomenis bus galima gauti tik vasaros pabaigoje.
Ministro įsakymu ateinančiam medžioklės sezonui nustatytas vilkų medžioklės limitas yra maksimalus leidžiamas Reguliavimo plane, kur teigiama, kad galima sumedžioti iki 20% nuo apskaityto vilkų skaičiaus. Rajonuojant medžioklę toks vilkų medžioklės limitas reikštų, kad rajonuose, kur medžioklė būtų leidžiama, vilkai galėtų būti visai išnaikinti. Rajonuojant medžioklę tikslingiau būtų limitą sieti ne su visos vilkų populiacijos dydžiu, o su medžioklei numatytuose rajonuose gyvenančių vilkų skaičiumi, kad būtų leista sumedžioti ne visą miške gyvenančią vilkų šeimą, o tik kelis jos narius.
Maksimalus nustatytas medžioklės limitas vertintinas kritiškai ir dėl to, kad šiemet apskaityta 50-čia vilkų mažiau nei 2011 metais, nepaisant to, kad praėjusį medžioklės sezoną oficialiais duomenimis buvo sumedžiota tik 11 vilkų. Tai turėtų kelti susirūpinimą ir skatinti medžioklės limitą nustatyti atsargiau, nes pagal Reguliavimo planą, limitas neturėtų sumažinti vilkų populiacijos žemiau minimalios (250 individų) ribos – tiek, kiek šiais metais ir yra apskaityta. Taip pat neatsižvelgta į tai, kad 2011 m. oficialiai užregistruota mažiau naminių gyvulių papjovimo atvejų nei 2010 m., o neturint šiųmetinių žalos duomenų nėra jokio pagrindo maksimaliam medžioklės limitui.
Paminėtina ir tai, kad skubiai nustatytas medžioklės limitas prieštarauja šiuo metu Aplinkos ministerijos iniciatyva vykdomam darbui – rengiamam Vilko populiacijos valdymo planui. Pagal 2012-02-17 dienos ministro įsakymą sudaryta darbo grupė, iki šių metų liepos 1 d. turinti parengti ES standartus atitinkantį Vilko populiacijos valdymo planą, kuris turėtų smarkiai praplėsti dabar galiojančio Reguliavimo plano nuostatas – reglamentuoti ne tik medžioklės, bet ir vilkų apsaugos tam tikruose regionuose, jų tyrimų, žalos ūkininkams kompensavimo ir kitas aktualias temas. Praėjusiais metais faktas, kad Lietuva vis dar neturi Vilko populiacijos valdymo plano, paskatino ministrą pasielgti principingai ir nustatyti tik 5 vilkų dydžio sumedžiojimo limitą, tačiau šiemet labiau skubama patvirtinti ne vis dar rengiamą planą, o maksimalų medžioklės limitą. Į GAA „Baltijos vilkas“ raginimą palaukti, kol darbo grupė pabaigs rengti Vilko populiacijos valdymo planą, nebuvo atsižvelgta. Argumentų, kodėl reikia skubėti tvirtinti limitą, kai iki medžioklės sezono pradžios dar daugiau nei 4 mėnesiai, ministerija nepateikė.
Priimtas sprendimas stebina savo skubotumu ir nepagrįstumu. Maksimalus galimas vilkų medžioklės limitas nustatytas nesilaikant Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano nuostatų ir neatsižvelgiant į apskaitų ir žalos atvejų duomenis. Tai kelia abejonių dėl ministerijos politikos ir pozicijos nuoseklumo bei požiūrio į gyvosios gamtos apsaugą. Įsakymas įsigaliojo jau prieš savaitę, tačiau ministerija ne tik neargumentavo tokios skubos, bet ir nepasivargino apie jį informuoti visuomenę, nors vilkų tema nuolat susilaukia itin didelio dėmesio.

„Baltijos vilkas“ informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!