Lietuvoje

Už žiaurų lūšies nužudymą – 15 tūkst. Lt bauda ir pusantrų metų kalėjimo

2012-12-03 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Aukščiausiasis Teismas patvirtino prokurorų kaltinimus nykstančių gyvūnų, tarp kurių buvo patekusi ir į Raudonąją knygą įrašyta lūšis, neteisėtai žiauriu naikinimu. Dviem anykštėnams brakonieriams paliktos galioti pirmosios  instancijos teismo paskirtas bausmes.

Vienam nuteistų brakonierių buvo pavykę išsisukti nuo bausmės, nes  apeliacinės instancijos teismas buvo nusprendęs jį išteisinti, tačiau  Aukščiausiasis Teismas panaikino brakonieriaus bendrininką išteisinusią Panevėžio apygardos teismo nutartį, ir pripažino, kad prokurorų argumentai  kasaciniame skunde dėl brakonieriaus bendrininko dalyvavimo padarant  nusikalstamas veikas yra teisiškai pagrįsti ir įtikinami.

Didelį krašto visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimą sukėlusią nusikaltimų aplinkai ir dorovei baudžiamąją bylą Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos  apylinkės prokurorai, dirbantys Anykščiuose, buvo perdavę nagrinėti kaimyniniam – Kupiškio rajono apylinkės teismui. Du anykštėnai už draudžiamu būdu – savadarbėmis kilpomis naikintus žvėris buvo pripažinti kaltais: 54 metų Vajėšių kaimo gyventojas nuteistas penkių mėnesių laisvės atėmimu, 49 metų Varkųjų kaimo  gyventojas vienerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimu, bausmės vykdymas  atidėtas dvejiems metams.

Už gamtai padarytą žalą nuteistiems brakonieriams buvo priteista solidariai  sumokėti 15 tūkst. 270 litų Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui – tokį civilinį ieškinį buvo pareiškęs viešąjį interesą ginęs Panevėžio apygardos  prokuratūros Utenos apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Ričardas  Juozainis, dirbantis Anykščiuose.

„Visuomenė ir mūsų valstybės įstatymai netoleruoja draudžiamu būdu ir  neleistinomis priemonėmis žvėrių gaudymo, žiauraus elgesio su jais. Nykstančių retų laukinių gyvūnų, tarp jų ir į Raudonąją knygą įrašytų lūšių, likimas, taip  pat ir beatodairiškas žvėrių naikinimas savanaudiškais tikslais jaudina mus  visus, todėl nusikaltimų gamtai ir gyvūnijai tyrimą prokurorai vertina kaip  vieną prioritetinių veiklos sričių“,- teigia Panevėžio apygardos prokuratūros  Utenos apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Ričardas Juozainis,  dirbantis Anykščiuose.

Pernai kovo 7 d. rytą Anykščių rajono miške netoli Vajėšių kaimo du  anykštėnai draudžiamu būdu ir neleistinomis priemonėmis – savadarbe kilpa  neteisėtai sugavo draudžiamą medžioti, į Lietuos Respublikos Raudonąją knygą  įrašytą lūšį, tuo padarydami gamtai penkiolikos tūkstančių 270 litų žalą.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspertų pažymoje rašoma, kad jų tirta lūšis – ketverių ar penkerių metų amžiaus patinas, pasismaugęs kilpoje, žuvo kankindamasis ir patirdamas skausmą.

Brakonierių nukankinta lūšis (nuotrauka Aplinkos ministerijos)

Aukščiausiasis teismas paliko galioti be pakeitimų pirmosios instancijos – Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo buvo patvirtinti prokurorų kaltinimai, ir nustatyta, kad pakliuvusi į nelaisvę lūšis buvo smaugiama kaklą užveržusios kilpos, žvėris buvo kankinamas ir patyrė didelį skausmą – buvo žiauriai pasielgta su žvėrimi, dėl ko jis ir žuvo.

Brakonierių namuose rasti įkalčiai patvirtino jų neteisėtą ir žiaurų užsiėmimą – pareigūnai rado ir kartu su byla teismui buvo pateikę 42 savadarbes  kilpas, metalinį trosą, suvyniotą į ritę, šešis vienetus metalinių trosų ir  kitus neteisėto žvėrių naikinimo daiktinius įrodymus.

Pastaraisiais metais Panevėžio apygardos prokurorams nagrinėjant teismuose  nusikaltimus aplinkai ir žmonių sveikatai valstybinį kaltinimą teko palaikyti 35  baudžiamosiose bylose.

Įstatymas tam, kas neteisėtai naikino, žalojo, gaudė ar kitaip įgijo, laikė, gabeno ar realizavo į Lietuos Respublikos Raudonąją knygą įrašytus ar pagal tarp  tautinius susitarimus saugomus laukinius gyvūnus ir padarė didelės žalos  gyvūnijai, numato laisvės atėmimo bausmę iki ketverių metų.

GRYNAS.lt

Grynas.Lt

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!