Straipsniai

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto žygis prieš vilkus

2013-11-21 | Kategorija: Straipsniai | Komentarų: 10

Canis lupus

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas spaudžia Aplinkos ministeriją ir reikalauja daugiau vilkų kraujo. 2013-11-20 susirinkęs komitetas vėl svarstė vilkų klausimą ir reiškė nepasitenkinimą Aplinkos ministro patvirtintu vilkų medžioklės limitu bei kitais vilkų medžioklės ribojimais. Komitetas nori matyti kitokius vilkų apskaitos rezultatus ir kitokį limitą. Juokais ar ne, skambėjo ir siūlymas sumedžioti visus vilkus, ir gąsdinimai, kad netrukus vilkai visus mus suės, o atsakinga už tai bus Aplinkos ministerija.

Vilkų klausimu Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pasisakyti pradėjo dar prieš medžioklės sezono pradžią, jau tada ragino Aplinkos ministeriją numatyti didelį vilkų medžioklės limitą. Į argumentą, kad vilkų suskaičiuota nedaug, komiteto nariai mojo ranka – taip tiesiog negali būti. Jei suskaičiuota mažai, vadinasi, skaičiuota neteisingai. Į Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktoriaus V.Vaičiūno pastabą, kad stojant į ES Lietuva deklaravo turinti 550 vilkų, o dabar telikę 208, tad vilkų mažėja, komitetas taip pat žino atsakymą – tada buvo paskaičiuota per daug, dabar – per mažai, nė neabejotina, kad vilkų smarkiai daugėja. Komiteto nariams mažai rūpi, kad būtent paskutinės vilkų apskaitos skaičius gautas dirbant girininkams, medžiotojams ir Valstybinės miškų tarnybos specialistams, kad apskaitos rezultatų apibendrinime dalyvavo mokslininkai ir stebėjo nevyriausybininkai, dėl gauto skaičiaus nebuvo prieštaravimų. Šis skaičius paremtas pastangomis gauti objektyvų rezultatą, o ne nuomonėmis ar įsitikinimais apie vilkų gausybę. Aplinkos ministerija, nors ir raginama Seimo narių, nepanoro pažeisti Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano ir nustatė 21 vilkų sumedžiojimo limitą, paskirstydama jį apskritimis.

A. Salamakinas grasina pats padaryti tvarką

Dabar, nustatytam limitui einant į pabaigą, Seimo narių nepasitenkinimas ir spaudimas pasiekė kulminaciją – komitetas pasikvietė kelių vilkų žalą patyrusių rajonų ir Aplinkos ministerijos atstovus, ragino paaiškinti situaciją ir kuo skubiau priimti sprendimą dėl vilkų medžioklės limito padidinimo. Pagrindinis motyvas – esą vilkų koncentracija miškuose nepaprastai išaugusi. Seimo nariai neketina šio teiginio teisingumu įsitikinti per ateinančią vilkų apskaitą, jie pasirengę priimti jį kaip faktą ir reikalauja numanomą vilkų gausą išmedžioti tuojau pat. Kitas motyvas – vilkų daroma žala. Nors nėra pateikiami oficialūs ūkininkų patirtos žalos duomenys, konstatuojama, kad žala yra per didelė ir rodo esant didžiulį vilkų skaičių. Pakviestieji rajonų atstovai pateikė ir konkrečių skaičių. Pavyzdžiui, Biržų rajono savivaldybės ekologas V. Zurba teigė, kad Biržų rajone šiemet papjauta 20 galvijų ir 17 avių. Avys papjautos vienu užpuolimu. Ar šie skaičiai liudija rajone esant didelį vilkų skaičių? Ar net visus tuos vilkus išmedžiojus bus bent kokia garantija, kad į jų vietą neatkeliaus nauji, taip pat nusiteikę medžioti naminius gyvulius? Vilkų medžioklė vyksta kasmet ir kasmet registruojama jų padaroma žala gyvulių augintojams, tačiau medžioklės ir žalos statistika nerodo, kad medžioklė sumažintų žalą. Kodėl taip yra, komitetas neanalizavo. Į siūlymus ieškoti kitokių sprendimų, buvo atsakoma tomis pačiomis frazėmis apie per didelį vilkų skaičių bei gyvulininkystės ūkių žlugdymą.

Komiteto pirmininkas A. Salamakinas numatė Aplinkos ministerijai dviejų savaičių ultimatumą padaryti tvarką, arba jis pats imsiąsis įstatymų pataisų, kad kliūtys vilkų medžioklei būtų panaikintos. Kokia ta tvarka, kurios komitetas tikisi iš ministerijos?

Vilkų apskaitos rezultatas perskaičiuojamas

Jei per apskaitą suskaičiuotas vilkų skaičius neleidžia daugiau jų medžioti, apskaitos rezultatą reikia perskaičiuoti. Jei kažkoks rezultatas netenkina valdžios, A. Lukašenkos metodais jį galima pakoreguoti už uždarų durų ir voilà – pasirodys, kad apskaitos komitetas, mokslininkai ir nevyriausybininkai „pametė“ beskaičiuodami kokį 50 vilkų, o paslaptingo perskaičiavimo metu už uždarų durų tie pamestieji vilkai atrasti. Tereikia perskaičiuoti apskaitos rezultatą taip, kad jis viršytų 250, ir nepažeidžiant Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano medžiotojų desantas galės atrastąjį perteklių išnaikinti.

Ir iš tiesų tai vyksta. Aplinkos ministerija pavedė Valstybinei miškų tarnybai vilkų apskaitos rezultatus perskaičiuoti, naujų rezultatų laukiama artimiausiu metu. Aplinkos ministerijos atstovai taip pat pažadėjo iš apskaitos duomenų išgauti ne tik minimalų, bet ir vidutinį bei maksimalų vilkų skaičių, nepaisant to, kad apskaitos metodika sukurta įvertinti tik minimalų žvėrių skaičių ir kitokiems įverčiams mokslinių pagrindų nėra. Juk Lietuvoje neatliekami jokie išsamesni vilkų populiacijos tyrimai. Politikų valia gali pakeisti ir mokslinius duomenis.

Saugomose teritorijose užuovėjos nebus

Komiteto pirmininkas išreiškė didelį nusistebėjimą, kad yra draudžiama vilkus medžioti saugomose teritorijose. Kas bendro tarp saugomų teritorijų ir vilko? Kad negalima statyti namo saugomose teritorijose – tai suprantama, bet vilką medžioti turi būti galima. Galimybė vilkui turėti saugią nuo medžioklės vietą už aplinkosaugą atsakingam Seimo nariui atrodo kaip visiškas nesusipratimas. Tad neilgai trukus vilkai neturės užuovėjos ir saugomose teritorijose. Ketinama perrašyti ir visą Vilko populiacijos gausos reguliavimo planą. Tikėtina, kad naujas jo variantas labiau atitiks medžiojančių politikų interesus. Juk bent pusė Seimo aplinkos apsaugos komiteto narių – medžiotojai.

Jei viena valstybinė institucija ima bent kiek labiau rūpintis aplinkosauga, jos veiksmus puola koreguoti kita. Kada bus tas metas, kai atsakingi už gamtosaugą iš tiesų norės ir galės ja rūpintis?

GAA „Baltijos vilkas“

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!