Straipsniai

Planas, kurio nebuvo

2013-11-19 | Kategorija: Straipsniai | 1 komentaras

Ar Lietuva pagaliau turės Vilko populiacijos valdymo planą? „Žinoma, kad turės“ nusprendė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, 2012 m. vasario 17 dieną pasirašydamas įsakymą Nr. D1-154. Jame įtvirtino Lietuvos gėdą, vadinamą Vilko populiacijos gausos reguliavimo planu. Tačiau taip pat nurodė Gamtos apsaugos departamentui sudaryti darbo grupę, kuri paruoštų Valdymo planą. Du už vieno kainą, kaip sakoma.

Kuo šie planai skiriasi? Reguliavimo planas reglamentuoja kaip, kada, kur ir kiek medžioti vilkų. Tai daiktas, iš esmės skirtas invazinėms rūšims. Valdymo planas turėtų apimti kur kas daugiau – populiacijos būklės stebėseną, apsaugą, mokslinius tyrimus, žalos prevenciją, kompensacijas, švietimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir kita. Viską, kas susiję su saugomos prioritetinės rūšies valdymu bei apsauga. Kaip civilizuotoje Europoje ir priimta.

Darbo grupę sudarė. Joje keturi Gamtos apsaugos departamento darbuotojai, vadovas – departamento viršininkas Laimutis Budrys. Matyt, prioritetinis uždavinys, jei tiek rimtų tarnautojų-specialistų prie jo plušės. Darbo grupėje taip pat mokslininkai, miškininkai, ūkininkai, medžiotojai, nevyriausybininkai. Net Saugomų teritorijų tarnybos atstovą įtraukė primygtinai paraginus tai padaryti. Dabar tai dirbsime, net skiedros lėks!

Pirmas susitikimas. Nevyriausybininkams pasiūloma imti ir paruošti planą, kaip jie jį įsivaizduoja. Už tai, kad tiek daug šneka apie visokius planus. Per mėnesį, nes juk reikalas dega. Ėmėme ir paruošėme.

Antras susitikimas. Sutarta, kad toliau dirbsime šio projekto pagrindu. Sutarsime dėl principų, tada šlifuosime formuluotes. Pastabų metas. Du mėnesiai laukimo ir raginimo. Galutinai konstatavus, kad miškininkai, medžiotojai ir ūkininkai tikrai nieko neatsiųs, seka atsižvelgimas į gautas pastabas, komentavimas, taisymas ir pildymas.

Dar vienas susitikimas. Ministerijos komandą papildo jau penktas žmogus (pusė darbo grupės!). Jaunas, perspektyvus, užsienius matęs, dirbantis pagal kažkokią programą. Čiups ir suves viską iki galo. Puiku!

Po pusmečio gauname tris puslapius su prašymu pateikti pastabas. Pateikėme. Dar po poros mėnesių ministerijos puslapyje pranešama, kad šis jaunas specialistas ėmė ir parašė Valdymo planą. Atrodo, nuo pradžios iki pabaigos. Šaunuolis, kur čia mums diletantams lygiuotis į jį!

Po pusmečio ir pakartotinių užklausimų, kaip sekasi, dar vienas susitikimas. Žadėjo, kad apie Planą, bet išaiškėjo, kad apie kvotą. Kad būtų solidžiau, pasikvietė daugiau medžiotojų. Po susitikimo pranešama, kad per metus penkių žmonių komanda iš ministerijos nieko nepadarė. Visiškai nieko? Taip, visiškai nieko, nė kablelio nepataisė!

Ką daryti toliau? Akivaizdu. Patylomis išformuoti darbo grupę, net nepranešus jos nariams. Išmesti viską, kas padaryta. Grįžti prie laikino Reguliavimo plano ir pavesti ministerijos departamentams jį patobulinti. Tobulintojų sąraše, be abejo, yra Gamtos apsaugos departamentas. Tie patys, kurie penkiese per metus nieko nepadarė. Ir sąraše, aišku, nebėra nevyriausybininkų. Skamba sąžiningai ir teisingai.

Ar Lietuva turės Vilko populiacijos valdymo planą? Žinoma, kad turės. Paimsime Reguliavimo planą, padidinsime kvotas, išmesime nemedžiojimą saugomose teritorijose, pailginsime sezoną. O tada pervadinsime dokumentą. Štai kaip paprasta.

Jums juokinga? Man ne. Negaila man tų kelių mėnesių darbo vakarais ir savaitgaliais. Neglumina, kad esu darbo grupės narys, kuris iki šiol neinformuotas, jog grupė išformuota. Nepiktina, kad Gamtos apsaugos departamentas sužlugdė dar vieną idėją, o dėl to nukentės ne jie, bet vilkai ir tie, kurie kažką darė.

Aš tik paprasčiausiai negaliu patikėti, kad tai įmanoma šiandieninėje Lietuvoje. Skamba kaip paralelinė realybė, kur logika, sveikas protas ir sąžinė nebeegzistuoja.

Pabaigai. GAA „Baltijos vilkas“ viešina Vilko populiacijos valdymo plano projektą (https://www.vilkai.lt/wp-content/uploads/NVO_vilko_planas_12-09-03.pdf), kurio svarstymą Gamtos apsaugos departamentas vilkino metus, kol galų gale visai pradangino. Manau, kad šis projektas vertas pabaigimo ir įgyvendinimo. Tikiuosi, kad jame išdėstytos mintys bus naudingos mokslui, gamtosaugininkams ir visuomenei. Visiems, kuriems nors kiek rūpi.

Tiesa. Dar galite susipažinti su Europos Komisijos patvirtintomis planų rengimo gairėmis (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/docs/guidelines_final2008.pdf), Latvijos vilko apsaugos planu (http://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/SAP_Vilks-08_EN.pdf), Estijos stambiųjų plėšrūnų valdymo ir apsaugos planu (http://www.keskkonnainfo.ee/failid/SK_tegevuskava_2012-2021_lopp.pdf) (estiškai).

Ir nepatingėkite palyginkite su Lietuvos „planu“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418731).

Vaidas Balys
Valdymo plano kūrimo grupės narys

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!