Informacija

Medžiotojų taikinyje bus 21 vilkas

2013-10-25 | Kategorija: Informacija | Komentarų: 2

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis spalio 24 d. pasirašė įsakymą, kuriuo šiam medžioklės sezonui numatomas 21 vilko medžioklės limitas. Įsakymas priimtas pagal Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano nuostatas, pasirenkant kompromisinį sprendimą tarp šių žvėrių medžioklės stabdymo dėl mažo apskaitoje nustatyto jų skaičiaus ir medžiotojų tvirtinimo, kad vilkus būtina ir toliau intensyviai medžioti, nes jie daro žalą gyvulių ūkiams. Medžioklės sezonas prasideda nuo įsakymo įsigaliojimo. GAA „Baltijos vilkas“ primena, kad saugomose teritorijose vilkų medžioklė yra draudžiama.

Limitas nustatytas pagal apskaitos rezultatus

Aplinkos ministro įsakyme numatytas 21 vilko limitas yra dešimtoji per šių metų apskaitą suskaičiuotų vilkų dalis, pagal Reguliavimo planą tai yra didžiausias galimas vilkų sumedžiojimo limitas šiems metams. Svarstymas dėl limito dydžio Aplinkos ministerijoje užtruko taip, kad net atsidėjo medžioklės sezono pradžia. Matyt, svarstyti buvo ką. Aplinkos viceministrui Linui Jonauskui teko diskutuoti tiek su medžiotojais, norėjusiais gerokai didesnio limito, tiek su GAA „Baltijos vilkas“ organizacijos aktyvistais. Atsakingai žiūrėdamas į vilkų klausimą viceministras siekė išklausyti visų pusių nuomones ir gilintis į esamą situaciją. Asociacija džiaugiasi, kad jaunesnės kartos politikai domisi esamomis gamtos apsaugos problemomis ir ieško deramų ar bent kompromisinių sprendimų. GAA „Baltijos vilkas“ vertina Aplinkos ministerijos priimtą sprendimą kaip atitinkantį galiojančius teisės aktus, nors 21 vilko limitą laiko per dideliu, nes šių metų vilkų apskaitos rezultatai kelia didelį susirūpinimą dėl populiacijos būklės ir abejones dėl medžioklės tikslingumo.

Šiais metais Aplinkos ministerija organizavo išplėstinę vilkų apskaitą, apimančią tiek valstybinius, tiek privačius miškus, tikintis aptikti dvigubai didesnį vilkų skaičių, nei ankstesniais metais buvo apskaitoma valstybiniuose miškuose. Buvo papildyta apskaitos metodika, o per apskaitą gauti duomenys atsakingai išanalizuoti Valstybinės miškų tarnybos sudarytos komisijos, kurioje dirbo ir mokslininkai. Todėl šių metų vilkų apskaita buvo kruopščiausia ir patikimiausia iš visų iki šiol vykdytų. Ir nors jos rezultatai nėra absoliučiai tikslūs, patikimi ir nediskutuotini, tačiau jie kelia rimtų abejonių dėl populiacijos būklės tendencijų. Nustatyti 208 vilkai yra ženkliai mažiau, nei buvo suskaičiuota 2012 metais (250). Svarbu ir tai, kad jau antrus metus iš eilės apskaitose nustatoma vilkų gausa neviršija ar net nesiekia Vilko populiacijos gausos reguliavimo plane įtvirtinto minimalaus siektino populiacijos dydžio (250). Toliau mažėjantis vilkų skaičius galėtų reikšti, kad kyla grėsmė populiacijos gyvybingumui ir ji nebepajėgtų gamtoje pilnavertiškai atlikti savo vaidmens.

Suvažinėtas vilkas ir brakonieriavimas

Vadovaujantis Reguliavimo planu, vilkų medžioklės limtas turėtų būti sumažintas atimant iš jo šių metų atvejus, kai vilkai žuvo dėl brakonieriavimo ar papuolė po automobilių ratais. GAA „Baltijos vilkas“ išsiaiškino, kad jauna vilkė šiemet buvo suvažinėta Vilkaviškio rajone, įvykis užregistruotas regiono aplinkos apsaugos departamente. Kaip bebūtų keista, Aplinkos ministerijos informacija apie šį nutikimą nebuvo pasiekusi, nors yra būtina, kad žuvęs vilkas būtų minusuotas iš numatomo vilkų medžioklės limito.

Nepatvirtintais duomenimis šiemet būta ir nelegalios vilkų medžioklės atvejų – vienas jų šiuo metu turėtų būti tiriamas atsakingų institucijų. Pasitaiko, kai vilkai nušaunami vasarą, kai jų medžioklė draudžiama, o sumedžiojimo faktas registruojamas tik prasidėjus medžioklės sezonui. Taip vilkai sumedžiojami jauniklių vedimo ir auginimo laiku. Šie brakonieriavimo atvejai nesunkiai išaiškinami patikrinus medžiotojo turimą vilko kailį – vasarą sumedžioto vilko kailis aiškiai skiriasi nuo žieminio jo apdaro.

Ūkininkų patiriama žala ir medžioklė

Šiemet buvo išduoti specialūs leidimai sumedžioti tris vilkus ne medžioklės sezono metu: du Kupiškio rajone ir vieną Anykščių rajone. Šiais leidimais Aplinkos ministerija reagavo į ūkininkų nusiskundimus dėl patiriamos vilkų daromos žalos, tačiau nė vienas iš trijų vilkų nebuvo sumedžiotas. Vilkų medžioklės sezonas taip pat turėtų būti skirtas žalą patiriantiems rajonams, o sumedžiojimo limitas rajonuojamas – būtent taip ir numatyta Aplinkos ministro pasirašytame įsakyme. Visgi ūkininkų patiriamos žalos nederėtų sieti vien su vilkų medžiokle. Ši problema visų pirma spręstina žalos prevencijos priemonėmis, o ne siekiant atsikratyti rajono miškuose gyvenančių vilkų.

GAA „Baltijos vilkas“

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!