Užsienyje

Latvijoje – peticija prieš vilkiukų žudymą

2014-06-02 | Kategorija: Užsienyje | Komentarų: 5

Nušauti vilkai Latvijoje. Šaltinis: http://medniekiem.lv/trophies/0/1123/vilki/

Latvijos vilkų užtarėjai ėmėsi iniciatyvos ir parengė peticiją (https://www.change.org/petitions/to-the-parliament-of-latvia-stop-killing-wolf-pups-and-shorten-wolf-hunting-season-in-latvia), kuria reikalauja liautis medžioti vilkų jauniklius ir sutrumpinti vilkų medžioklės sezoną. Peticijos iniciatoriai kviečia po ja pasirašyti ne tik latvius, bet ir kaimyninių bei tolesnių šalių gyventojus, kuriems ne prie širdies gyvūnų jauniklių ir vaikingų patelių medžioklė.

Latvijoje vilkų medžioklės sezonas prasidės liepos 15 d., tuo metu, kai vilkai po mišką vedžiojasi savo maždaug 2-3 mėnesių mažylius. Medžiotojai šaudo tiek suaugusius, tiek mažus vilkiukus. Medžioklės sezonas Latvijoje trunka pusę vasaros, visą rudenį ir žiemą, iki kovo 31 dienos, arba gali būti nutrauktas anksčiau, jei išnaudojamas numatytas vilkų medžioklės limitas. Vilkų ruja yra vasario mėnesį, todėl medžioklė tuo metu ir vėliau reiškia, kad medžiojamos vaikingos vilkės. Lietuvoje vilkų medžioklės sezonas trunka nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d., tad maži vilkiukai nėra medžiojami, tačiau vaikingos patelės yra medžiotojų taikinyje. Tiesa, numatytas vilkų sumedžiojimo limitas Lietuvoje dažniausiai išnaudojamas dar nepasibaigus žiemai, tačiau apie Latviją to pasakyti negalima.

Latvijoje yra ne tik itin ilgas vilkų medžioklės sezonas, bet ir numatomas didelis vilkų sumedžiojimo limitas: praėjusį medžioklės sezoną buvo leista nušauti 300 vilkų, prieš medžioklės sezoną buvo skaičiuojama, kad šalyje yra 500-600 vilkų su ką tik atvestais vilkiukais. Šis skaičiavimas yra labai nepatikimas, nes žiemą, bepasibaigiant medžioklės sezonui, suskaičiuoti vilkai (200-300 individų) tiesiog yra padauginami iš numanomo jauniklių skaičiaus. Taigi šalyje numatoma sumedžioti daugiau nei pusę numanomo vilkų skaičiaus su jaunikliais  Praėjusį vilkų medžioklės sezoną nuo liepos 15-tos iki spalio 5-tos buvo nušauta 113 vilkų, 74-i iš jų buvo jaunikliai, taigi buvo šaudomi 2,5-5 mėnesių vilkiukai. Taikomas medžioklės metodas taip pat nukreiptas į mažų vilkiukų silpnybę – nepatyrę jaunikliai lengvai atsiliepia į žmogaus imituojamą staugimą, taip išsiduoda, kur jie yra, o tada organizuojama medžioklė, aptveriant teritoriją raudonomis vėliavėlėmis. Tokiu būdu gali būti sušaudoma visa vilkų šeima. Tokio intensyvumo medžioklės peticijos iniciatorių aiškinamos tik tuo, kad vilkų medžioklė yra trokštama medžiotojų pramoga, be to, medžiotojai nenori, kad vilkai mažintų kanopinių skaičių miške.

Latvijoje intensyviai medžiojami ne tik vilkai, bet ir lūšys. Per praėjusį medžioklės sezoną jų buvo sumedžiota 150, kai Lietuvoje jos saugomos ir net projektų lėšomis veisiamos nelaisvėje, kad būtų paleistos į miškus. Latviai skaičiuoja, kad baigiantis medžioklės sezonui, jų miškuose tebebūna 300-400 lūšių. Reikia pastebėti, kad miškai Latvijoje yra tinkamesni laukiniams gyvūnams gyventi ir veistis: miškų masyvai didesni nei Lietuvoje, vientisesni, mažiau gyvenami žmonių, tad juose daugiau atokesnių ir mažiau lankomų vietų. Miškai Latvijoje užima maždaug 50 proc. šalies teritorijos, jie siekiasi su taip pat miškingomis Estijos, Rusijos, Baltarusijos žemėmis. Didesniuose miškų masyvuose lengviau veisiasi stambieji plėšrūnai. Visgi peticijos iniciatorių nuomone, nemaža dalimi išmedžiojamą Latvijos vilkų populiaciją palaiko ateinantys iš gretimų šalių gyvūnai. Iniciatoriai pabrėžia, kad Latvijoje sumedžiojami ne tik savuose miškuose gimę, bet ir iš Lietuvos, Baltarusijos, Estijos ir Rusijos atbėgantys vilkai.

Paprastai vilkai gyvena šeimomis ir sudaro poras visam gyvenimui, jie yra socialūs gyvūnai ir tik šeimos rate gali gyventi pilnavertį gyvenimą ir užimti deramą vietą ekosistemoje. Tačiau Latvijoje dėl esamos vilkų medžioklės politikos vilkų šeimų nebėra. Vilkai tespėja susiporuoti tam kartui ir netrukus prasidedantis medžioklės sezonas jų šeimas išardo. Kadangi nėra šeimų, kur jauniklius veda tik pagrindinė vilkų pora, o kiti šeimos nariai padeda juos maitinti ir mokyti,  Latvijoje vilkiukus veda kiekviena vilkė ir augina juos padedama tik vilko arba viena. Taip pati vilkų medžioklė lemia, kad yra atsivedama daugiau vilkų jauniklių nei ten, kur vilkai medžiojami neintensyviai ir jauniklius veda ne kiekviena vilkė. Paprastai vilkės jauniklius ima vesti trečiais savo gyvenimo metais, tačiau Latvijoje jos bręsta anksčiau ir jauniklius veda jau antraisiais metais – taip pati žvėrių populiacija priešinasi išnaikinimui. Daugiau vilkiukų – daugiau mažų trofėjų, dar nespėjusių suėsti daug stirnų ir elnių… Galbūt Latvijos medžiotojams tokia tvarka patinka, bet ar gali patikti mums? Ar miško žvėris gimsta viena tam, kad medžiotojas turėtų gyvą taikinį? Argi vilkas neturi kito vaidmens Gamtoje?

Peticijos iniciatoriai, surinkę parašus, kreipsis į Latvijos Parlamentą, aplinkos ir ūkio ministrus, prašydami sutrumpinti vilkų medžioklės sezoną Latvijoje nuo spalio iki sausio mėnesių ir vilkų medžioklės limitą taikyti tik tiems vilkams, kurie pakartotinai puola naminius gyvulius. Kad galėtų siekti šių tikslų, jiems reikalinga jūsų parama!

Peticiją galite pasirašyti https://www.change.org/petitions/to-the-parliament-of-latvia-stop-killing-wolf-pups-and-shorten-wolf-hunting-season-in-latvia.

GAA „Baltijos vilkas“

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!