InformacijaLietuvoje

Kreipimasis į Prezidentą dėl naktinių taikiklių

2023-12-19 | Kategorija: Informacija, Lietuvoje | Komentarų nėra

Kreipėmės į Lietuvos Respublikos Prezidentą, prašydami vetuoti Seime priimtą Medžioklės įstatymo pakeitimą, įteisinantį naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje. Pateikiame kreipimosi tekstą.

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų kreipimasis
Dėl Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymo projekto Nr. XIVP-3271(2)

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda,

Šių metų gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas įteisino naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje priimdamas Medžioklės įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymo projektą Nr. XIVP-3271(2) (toliau – Įstatymo pakeitimas). Įstatymo pakeitimu iš Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – Medžioklės taisyklės) į LR Medžioklės įstatymą perkeliami leidžiamų ir draudžiamų medžioklės įrankių ir priemonių sąrašai. Perkeliant šiuos sąrašus leidžiamų naudoti priemonių sąrašas yra papildytas punktu, leidžiančiu naudoti „naktinius taikiklius ar jų priedus, pritvirtintus prie optinių taikiklių, medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras“. O draudžiamų priemonių ir įrankių sąrašas yra sutrumpintas, neįtraukiant į jį transporto priemonių.

Kreipimąsi pasirašiusių aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų vardu prašome vetuoti šį Įstatymo pakeitimą. Dėl naktinių taikiklių įteisinimo neigiamai yra pasisakiusios kompetentingos institucijos. Naktinių taikiklių įteisinimui prieštarauja gyvūnų gerove besirūpinanti visuomenė. Šių metų vasarą tą patį pakeitimą siūlantis projektas Seime jau buvo svarstomas, dabar pateiktas variantas remiamas tais pačiais argumentais, kurių svarumas jau anksčiau yra paneigtas.

Naktinių taikiklių įteisinimą neigiamai vertina už laukinių gyvūnų apsaugos politiką ir priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos – Aplinkos ministerija bei Aplinkos apsaugos departamentas. Šios institucijos paneigė Įstatymo pakeitimą lydėjusiame Aiškinamajame rašte pateiktą argumentą, kad „naktinių taikiklių įteisinimas yra suderinamas su efektyvia valstybine medžioklės kontrole“. Aplinkos apsaugos departamentas, priešingai, teigė, kad kontrolė, ar žvėrys nušaunami naudojant naktinius taikiklius, ar be jų, negalima. Šiuo metu naktinių taikiklių naudojimo kontrolė vykdoma nustačius, kad medžiotojas medžioklės plotuose turi naktinį taikiklį ir baudžiant už jo turėjimą.

Lietuvos kariuomenės vadas yra raštu išdėstęs poziciją, kad „siekis naktinius taikiklius naudoti medžioklėje neturi nieko bendro su Lietuvos Respublikos gynyba, krizinėmis situacijomis ar hibridinėmis grėsmėmis“ (https://www.akoalicija.lt/veikla/2023-10-02-atsakymas-del-taikikliu) ir kritiškai atsiliepė apie naktinių taikiklių įteisinimo iniciatorių argumentą, jog medžioklei įsigyti naktiniai taikikliai galėtų būti naudingi šalies gynybai.

Toliau pateikiame pagrindinius argumentus, kuriais remiame prašymą Įstatymo pakeitimą vetuoti:

1. Naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje įteisinimas prieštarauja laukinių gyvūnų gerovės ir apsaugos principams. Antropogeninis trikdymas, kurį patiria laukiniai gyvūnai, jau dabar yra labai didelis, jo intensyvinimas naktį neigiamai veikia gyvūnus, jiems nepaliekamas sąlyginės ramybės laikotarpis net tamsiuoju paros laiku. Be to, iš esmės nebus efektyvių būdų kontroliuoti ir užtikrinti, kad naktiniai taikikliai nebūtų naudojami medžiojant gyvūnus, kuriems tai teoriškai nebus leidžiama. Todėl šis įteisinimas gali kelti grėsmę ir kitoms gyvūnų rūšims, taip pat ir saugomoms pagal tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus.

2. Įstatymo pakeitimas apsunkina gamtosauginių direktyvų įgyvendinimą. Įstatymo pakeitimu Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (kodifikuota redakcija) nėra įgyvendinamos labiau, nei buvo įgyvendinamos iki šiol. Perkeliant medžioklės įrankių ir priemonių sąrašą iš Medžioklės taisyklių į LR Medžioklės įstatymą šių direktyvų įgyvendinimas nepasikeičia, o įtraukiant naktinius taikiklius į leidžiamų naudoti įrankių sąrašą šių direktyvų įgyvendinimas komplikuojamas, nes šiose direktyvose draudžiamas tokių įrankių naudojimas direktyvoje nurodytoms rūšims, o kontrolė, kad taikikliai nebūtų naudojami joms medžioti, kaip minėta aukščiau, negalima.

3. Iš draudžiamų medžioklėje priemonių sąrašo išimtos transporto priemonės, nepateikiant tam argumentų. Perkeliant draudžiamų medžioklės įrankių ir priemonių sąrašą jis yra perkeltas nepilnas. Medžioklės taisyklėse draudžiamų priemonių sąraše yra įtrauktos transporto priemonės (neleidžiama medžioti iš transporto priemonių), oro transporto priemonės, judančios vandens transporto priemonės, varomos varikliu. Šių priemonių neįrašymas į LR Medžioklės įstatymą gali reikšti jų legalizavimą ar apsunkinti pažeidėjų baudimą konfiskuojant naudotas priemones. Dėl jų neįtraukimo į sąrašą nėra pateikta jokio argumentavimo.

4. Įstatymo pakeitimu įteisinamas naktinių taikiklių naudojimas, o lazeriniai ir termovizoriniai taikikliai yra neįtraukti į perkeltą draudžiamų įrankių sąrašą. Šiuo metu galiojančiose Medžioklės taisyklėse prie draudžiamų įrankių yra išvardinti naktiniai, lazeriniai, termoviziniai taikikliai. Yra reikalingas aiškumas, ar naktinių taikiklių sąvoka apima lazerinius ir termovizorinius taikiklius.

5. Argumentas, kad naktiniai taikikliai efektyvins kovą su Afrikiniu kiaulių maru, yra nepagrįstas. Šernų medžioklei jau dabar yra daroma išimtis ir leidžiama naudoti prožektorius, jie viliojami dideliais pašarų kiekiais ir medžiojami iš bokštelių. Dabartinėmis medžioklės priemonėmis ir įrankiais šernų populiacija jau yra sumažinta. Pažymėtina, kad nors Įstatymo pakeitimą lydėjusiame Aiškinamajame rašte buvo dėstoma, kad „Prožektorius pakeitus naktiniais taikikliais, medžioklė būtų ne tik sumažėtų sužeistų gyvūnų skaičius, bet taip pat būtų išvengta „šviesos taršos““, Įstatymo pakeitimu prožektoriai yra palikti prie leidžiamų naudoti įrankių. Siekiant dar efektyviau reguliuoti šernų populiaciją reikalinga tikslinė medžioklė, kuri būtų orientuota į šernų patelių sumedžiojimą. Šios strategijos įgyvendinimui trukdo ne priemonių trūkumas, o medžiotojų nuostatos dėl patelių apsaugos. Taikiklių įteisinimas šių nuostatų savaime nepakeis, todėl jie neturės esminės įtakos epidemijos valdymui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad galiojantis teisinis reguliavimas sudaro sąlygas gauti leidimą naudoti įprastai draudžiamas medžioklės priemones, jeigu tam yra pakankamas pagrindas.

6. Argumentas, kad naktinių taikiklių įteisinimas medžioklėje yra reikalingas krašto apsaugos stiprinimui, yra nepagrįstas. 2022 m. priimti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai, kurie išbraukė naktinius taikiklius iš A kategorijos ginklų, šaudmenų ir ginklų priedėlių sąrašo, ir taip įteisino jų civilinę apyvartą. Todėl šalies apsauga susirūpinę asmenys (ne tik medžiotojai) jau dabar gali legaliai įsigyti ir turėti naktinius taikiklius, taip pat mokytis juos naudoti pratybose ar šaudyklose.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus argumentus, dar kartą prašome vetuoti Medžioklės įstatymo pakeitimus.

Pasirašančios organizacijos:
Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“
Angelų kalvos bendruomenė
Anykščių Jurzdiko bendruomenė
Aplinkosaugos koalicija
Asociacija „Miško terapijos ir edukacijos centras“
Asociacija „Gyvo Žalio“
Asociacija „Aplinkosaugos informacijos centras“
Asociacija „Lietuvos fitoterapijos sąjunga“
Lietuvos entomologų draugija
Lietuvos geografų draugija
Lietuvos ornitologų draugija
Šimonių girios bendruomenė
Studentų gamtininkų mokslinė draugija
UAB „Ornitostogos“
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“
VšĮ „Girių inspekcija“
VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“
VšĮ „Menų vektoriai“
VšĮ „Nature Restoration Fund“
VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“
VšĮ „Rūpi“
VšĮ „Sengirės fondas“
VšĮ „Žiedinė ekonomika“

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!