InformacijaLietuvoje

GAA “Baltijos vilkas” prieštarauja šakalo įtraukimui į invazinių rūšių sąrašą

2015-06-03 | Kategorija: Informacija, Lietuvoje | 1 komentaras

Paprastasis šakalas

Aplinkos ministerija derinimui su visuomene paskelbė naują Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo redakciją, į kurią yra įtrauktas šakalas, po to, kai šį klausimą svarstė Invazinių rūšių kontrolės tarnyba, kurią sudaro daugiausia Aplinkos ministerijos, Gamtos tyrimų centro, Vilniaus universiteto darbuotojai ir mokslininkai. Kol kas Lietuvoje žinoma tik apie vieną nušautą šį žvėrį. GAA „Baltijos vilkas“ pateikė pastabas šiam įstatymo projektui, kuriomis prieštarauja šakalo traktavimui invazine rūšimi Lietuvoje.

Savo pastabose teigiame, kad šakalo įtraukimas į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą yra nepagrįstas nes:

  1. Šakalas neatitinka invazinės rūšies kriterijų.
  2. Šakalas Europos Sąjungoje laikomas saugotina rūšimi – šis jo statusas nesuderinamas su invazinės rūšies statusu.
  3. Šakalas nėra įtrauktas į kaimyninių šalių invazinių rūšių sąrašus.

Invazinės rūšies sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl invazinių rūšių. Rūšys, kurios plinta nenatūraliai (yra atvežtos žmonių iš tolimų kraštų), yra vadinamomis svetimžemėmis, o tos, kurios yra ne tik svetimžemės, bet ir daro reikšmingą žalą vietinėms rūšims, laikomos invazinėmis.

Šakalai nuo seno gyvena Europoje, Balkanų pusiasalio šalyse, o paskutiniais dešimtmečiais natūraliai plinta į šiaurę. Jie apsigyveno Vokietijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje ir pasirodo vis šiauriau – paskutiniais metais pasiekė ir Baltijos šalis. Estijos ir Latvijos specialistai teigia, kad surinkti duomenys šakalų plitimą leidžia vertinti kaip natūralų, o duomenų apie jų neigiamą įtaką vietinėms rūšims šiuo metu nėra. Todėl šakalo priskyrimas invazinėms Lietuvoje rūšims yra nepagrįstas.

Šakalas yra įtrauktas į Tarptautinę (IUCN) raudonąją knygą, jo statusas Europos Sąjungos šalyse yra įvardintas kategorija „NT“ – rūšis, kuriai gali grėsti išnykimas. Šis statusas buvo nustatytas 2005-tais metais tuo metu Europos Sąjungai priklausančių 25-ų šalių, taigi, ir Lietuvos. Šakalas yra įtrauktas į pagrindinio Europos Sąjungos gamtosaugos dokumento Buveinių direktyvos V priedą – tai reiškia, kad šakalas yra saugotina Europoje rūšis. Šis Europos Sąjungoje priimtas šakalo statusas nesuderinamas su invazinės rūšies statusu Lietuvoje.

Šakalai yra pasirodę kaimyninėse šalyse, tačiau nėra laikomi invazine rūšimi. Latvijoje ir Lenkijoje šakalas nėra įtrauktas į invazinių rūšių sąrašus. Estijoje šakalas yra įtrauktas į svetimžemių rūšių sąrašą, tačiau nėra laikomas invazine rūšimi, o dėl jo buvimo svetimžemių rūšių sąraše vyksta diskusijos. Yra surinkta pakankamai duomenų, rodančių, kad šakalas plinta į šiaurę natūraliai ir turi būti traktuojamas kaip nauja mūsų regionui rūšis.

GAA „Baltijos vilkas“ informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!