Lietuvoje

Aplinkos ministerijos rengtas vilko populiacijos valdymo planas virto vilkų naikinimo planu

2012-01-20 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Sigitos Sprainaitytės nuotrauka

Aplinkos ministerijos parengtame vilko populiacijos gausos reguliavimo plano projekte siūloma kasmet sumedžioti iki 40% per miškininkų apskaitą suskaičiuotų vilkų. Pagal oficialius 2011 metų apskaitos rezultatus tai reikštų 120 vilkų – tris kartus daugiau, nei buvo sumedžiota 2010-2011 metų medžioklės sezone. Plano tikslu nurodoma populiacijos apsauga, tačiau jame įtvirtinama tik medžioklė ir jau ne kartą kritikuota vilkų apskaitos metodika. Dokumentas imtas rengti po 2011 m. pradžioje kilusio visuomenės pasipiktinimo 60-ties vilkų sumedžiojimo limitu kaip nepagrįstu ir galinčiu kelti grėsmę ilgalaikiam vilko populiacijos stabilumui mūsų šalyje. Tačiau dabar svarstomu planu siekiama įteisinti ženkliai didesnį sumedžiojimo limitą.


Buvo valdymo, tapo gausos reguliavimo

Po visuomenės protestų 2011 m. pradžioje aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas griežtai reagavo į susidariusią situaciją ir nurodė paruošti vilko populiacijos valdymo planą, o nespėjus plano parengti iki medžioklės sezono pradžios, patvirtino 5 vilkų sumedžiojimo limitą. Plano parengimo sutarties sąlygose nurodyta, kad planas privalo išnagrinėti ir pateikti kompleksinius vilko populiacijos valdymo ir apsaugos sprendimus, t.y. apimti ne tik medžioklės ir populiacijos monitoringo reglamentavimą, bet ir visapusį vilko įtakos ir reikšmės įvertinimą, populiacijai kylančių grėsmių ir kompensacinių priemonių analizę, o svarbiausia – vilkų daromos žalos ūkiui prevencijos ir kompensavimo mechanizmų sukūrimą. Deja, parengtas vilko populiacijos valdymo planas didžiausią dėmesį skyrė tik medžioklės įteisinimui, pagrindimui ir planavimui. Kiti valdymo aspektai plane nagrinėti paviršutiniškai arba formaliai. Aplinkos ministerija bandė derinti šį planą su nevyriausybinėmis gamtos apsaugos organizacijomis, tačiau į daugelį gautų esminių pastabų neatsižvelgė, o nevyriausybininkų kvietimo diskutuoti neišgirdo. Jau apmokėjus už plano parengimą paaiškėjo, kad dabartinė Lietuvos įstatyminė bazė neleidžia tokio plano įteisinti, todėl buvo parengtas gausos reguliavimo planas, apsiribojantis tik medžiokle ir apskaita, paliekant kitus klausimus miglotai ateičiai.

Laisvė medžioklei
Šiuo metu tvirtinti rengiamas dabartinius Lietuvos įstatymus atitinkantis vilko populiacijos gausos reguliavimo planas apibrėžia tik vilkų gausos mažinimo priemonę – medžioklę, ir vilko populiacijos apskaitas medžioklės limitui nustatyti. Planas įteisintų beveik pusės populiacijos išmedžiojimą kasmet, taip pat numato medžioklę ir nevykdant vilkų apskaitos. Nors teigiama, kad vilkų medžioklė yra būtina dėl jų daromos žalos ūkiui, gausos reguliavimo plane medžioklė niekaip nederinama ir nesiejama su duomenimis apie vilkų daromą žalą. Kyla klausimas dėl plano rengėjų nuoseklumo, kai argumentuojama žala, bet jos dydžiu ar vieta niekaip nesiremiama.

Pagrindimas – nereikalingas
Planas neaptaria jokių vilko populiacijos stabilumo užtikrinimo priemonių. Jame nenumatyta, kad dalis vilkų sumedžiojama nelegaliai, žvėrys žūva dėl natūralių priežasčių (ligų, traumų, senatvės). Nėra atsižvelgiama į tai, kad nežinoma, kiek vilkų jauniklių iš vados yra išauginama, neaiškūs vilkų populiacijos atsikūrimo ir plitimo į kitas teritorijas tempai. Oficialiai pateikiamas miškininkų apskaitos rezultatas (2011 m. – 300 vilkų) yra nepatikimas dėl painios apskaitos atlikimo metodikos ir dėl abejotinų pirminių duomenų apdorojimo būdų. Medžiotojų pateikiamas populiacijos gausos įvertis (2010 m. – 750 vilkų) yra ženkliai padidintas dėl skaičiavimų nekoordinavimo. Turint visa tai galvoje, neįmanoma prognozuoti, kaip planu įteisinama medžioklė įtakos vilko populiacijos ilgalaikį gyvybingumą ir stabilumą. Kyla klausimas, ar šio vilko populiacijos gausos reguliavimo plano tikslas yra sumažinti vilkų skaičių ir suardyti jų šeimų struktūrą tiek, kad kiltų būtinybė ruošti naują – vilko populiacijos atkūrimo planą?

Problemų sprendimas – tik teorinė siekiamybė
Vilko populiacijos gausos reguliavimo planas neišsprendžia nei populiacijos stabilumo užtikrinimo problemos, nei vilkų daromos žalos ūkiui klausimų, nei numato patikimesnę vilkų apskaitą. Tačiau plane įteisinama galimybė drastiškai padidinti medžiojimo limitą – taigi, mažinti vilkų skaičių šalyje iki niekaip nepagrįsto „optimalaus“ (200 vilkų). Visiškai neaišku, kaip bus nustatyta, kad jau pasiektas šis skaičius, taip pat plane net neužsimenama, kad pasiekus jį medžioklė būtų sustabdyta. Vilko populiacijos apsauga taip ir liko įrašyta tik kaip teorinė dokumento siekiamybė, kuriai prieštarauja to paties dokumento turinys. Tokio reguliavimo plano rengimas, nenoras diskutuoti bei įsiklausyti neprisideda prie visuomenės įtampų mažinimo ir tėra formalus varnelės uždėjimas, kad darbas atliktas.

Raginame Aplinkos ministeriją grįžti prie ruošto valdymo (o ne gausos reguliavimo) plano, baigti jį derinti bei tobulinti, taip pat darsyk kviečiame inicijuoti viešą diskusiją dėl plane siūlomų sprendimų.

“Baltijos vilkas” informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!