Lietuvoje

Aplinkos ministerijos pateiktas vilkų skaičius – dar viena spekuliacija

2011-05-03 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Aplinkos ministerija savo svetainėje paskelbė, kad mokslininkai apibendrino miškininkų vykdytos apskaitos valstybiniuose miškuose bei valstybiniuose rezervatuose duomenis ir nustatė vilkų bei lūšių gausą juose. Pranešime teigiama, kad suskaičiuota 300 vilkų ir kad tikrasis skaičius bent pusantro karto didesnis, nes apskaita nevyko kituose šalies miškuose.

Kaip trumpai užsiminta pranešime, šiais metais apskaitoje dalyvavo ir nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų atstovai. Pranešime nė žodžiu nepaminėta tai, kad prieš kelias dienas GAA „Baltijos vilkas“ Aplinkos ministerijoje pristatė dalyvavimo apskaitoje išvadas, kuriose buvo aiškiai pademonstruota, kad apskaita turėjo esminių trūkumų ir jos rezultatai nėra patikimi.

Pagal pranešime minimą Ekologijos instituto paruoštą apskaitos metodiką skaičiuojamas vadinamasis minimalus vilkų skaičius, kuris turi būti nustatomas tik pagal šviežius pėdsakus. Mūsų skaičiavimais, pagal miškininkų anketas, kurias nagrinėjo ir mokslininkų komisija, nustatytas minimalus vilkų skaičius negali būti didesnis, nei 180 (pridėjus rezervatuose apskaitytus apie 20 vilkų). Atlikus detalią analizę, kaip priklauso pagal metodiką, šis skaičius gautųsi dar mažesnis.

Pristatyme pademonstravome, kad tokį vilkų skaičių, kaip skelbiama ministerijos pranešime (apie 300), galima gauti tik grubiai pažeidus metodikos reikalavimus ir esmę. Susitikime dalyvavęs Ekologijos instituto atstovas – šios metodikos autorius – nepateikė nė vienos pastabos mūsų pateiktiems argumentams ir skaičiams.

Aplinkos ministerijos pranešime minimas teiginys, kad nustatytą vilkų skaičių reikia padidinti dar mažiausiai pusantro karto, nėra pagrįstas jokiais moksliniais argumentais ir turi būti traktuojamas kaip dar viena spekuliacija, pridengta tariamu moksliškumu.

Pagal vykdytą apskaitą nėra jokio mokslinio pagrindo teigti, kad Lietuvoje vilkų yra daugiau nei 180, o tikrasis jų skaičius ir kitimo tendencijos lieka nežinomos.

Prašome ministerijos specialistus pateikti metodika pagrįstus skaičiavimus, įrodančius, kad jų pateiktas skaičius yra teisingas.
Šia savaitę visuomenei pateiksime detalesnį mūsų dalyvavimo apskaitoje ir gautų rezultatų pristatymą.

GAA „Baltijos vilkas“ informacija
Tel.: 8 612 11746

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!