Lietuvoje

Vasario 23 d. skaičiuojami vilkai ir lūšys, tačiau tikslumas Aplinkos ministerijai nerūpi

2012-02-22 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Vasario 23 d. ir 28 d. Lietuvos girininkijose planuojama vilkų ir lūšių apskaita. Deklaruojamas tikslas yra išsiaiškinti minimalų vilkų ir lūšių populiacijų dydį Lietuvoje, tačiau patikima metodika nepasirūpinta. 2011 metais vykdytoje analogiškoje apskaitoje nustatyti esminiai taikomos metodikos bei jos įgyvendinimo trūkumai, dėl kurių gali būti kelis kartus suskaičiuojami tie patys gyvūnai, taip gaunant padidintą skaičių. Tačiau Aplinkos ministerija neparodė suinteresuotumo rezultatų tikslumu bei skaidrumu, ir šių metų apskaitą vėl nurodė vykdyti pagal tą pačią nepakeistą metodiką.

 

Andrejaus Gaidamavičiaus nuotrauka

Aplinkos ministerijos nurodymu vilkų ir lūšių apskaitas vykdo Generalinė miškų urėdija (GMU) ir jos teritoriniai padaliniai. Tą pačią dieną visose girininkijose miškininkai apeina pasirinktus maršrutus ieškodami vilkų ir lūšių pėdsakų ir pildydami Ekologijos instituto sukurtą duomenų registravimo anketą. 2011 metais pirmą kartą apskaitoje dalyvavo ir Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ deleguoti savanoriai, kurie kartu su girininkijų darbuotojais vaikščiojo po miškus, rinko papildomus duomenis ir stebėjo apskaitos atlikimo eigą.

Surinktus pėdsakų duomenis analizuoja GMU sudaryta komisija ir pagal juos pateikia išvadas, koks minimalus vilkų ir lūšių skaičius yra Lietuvoje. Gautas skaičius yra lemiantis veiksnys nustatant vilkų sumedžiojimo limitą kitam medžioklės sezonui, tačiau apibendrinant anketų duomenis galimos įvairios pateiktų skaičių interpretacijos. Pernai apibendrinę miškininkų duomenis GMU komisija ir „Baltijos vilkas“ gavo ženkliai besiskiriančius rezultatus. Komisija paskelbė, kad apskaityta 300 vilkų, o „Baltijos vilkas“ iš tų pačių miškininkų anketų apibendrino, kad apskaityta ne daugiau kaip 180 vilkų. Komisijos nurodomas skaičius gautas susumavus šviežius ir senus pėdsakus, taip pažeidžiant metodikos reikalavimus ir suskaičiuojant vieną žvėrį po kelis kartus.

„Baltijos vilkas“ savo pastebėjimus ir pasiūlymus po apskaitos pristatė Generalinės miškų urėdijos, Aplinkos ministerijos ir Ekologijos instituto atstovams bei visuomenei ir siūlė patobulinti metodiką, kad būtų gaunamos patikimesnės žinios apie vilkų ir lūšių skaičių. Aplinkos ministerija iki paskutinės akimirkos žadėjo surengti diskusiją ir aptarti siūlomus metodikos patobulinimus, tačiau pažado netesėjo ir šių metų apskaitą nurodė vykdyti pagal senąją nepakeistą metodiką. Taigi, ateinančio medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limitas vėl bus nustatomas remiantis abejotino pagrįstumo ir patikimumo duomenimis apie vilkų populiaciją.

Pagal tą pačią metodiką vykdoma ir Lietuvos Raudonojoje knygoje įrašytų lūšių apskaita. Stebėtina, kad nors yra vykdomi lūšių populiacijos atkūrimo projektai, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga, tačiau patikimesnės jų apskaitos nenorima.

Kaip ir pernai, „Baltijos vilkas“ dalyvaus šių metų vilkų ir lūšių apskaitoje bei apibendrins miškininkų ir savanorių surinktus duomenis. Dalyvavimu siekiama gauti tikslesnių ir išsamesnių žinių apie vilkų ir lūšių populiacijas Lietuvoje.

 

GAA „Baltijos vilkas“ informacija

+370 612 11746

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!