Lietuvoje

Naktinių taikiklių buldozeris įgauna pagreitį

2015-06-11 | Kategorija: Lietuvoje | 1 komentaras

Seimas retai būna toks operatyvus, kaip kad naktinių taikiklių istorijoje. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai grubiai braunasi per visas numatytas teisines bei demokratines procedūras, ir tuoj bus patvirtinti dorai neišklausius nė vienos oponuojančios nuomonės.

Trumpa pataisų epopėjos chronologija

Birželio 2-ą dieną Seimo narys Algimantas Salamakinas užregistravo įstatymo pakeitimo projektą, įteisinantį naktinius taikiklius.

Birželio 4-ą dieną aplinkosauginė NVO publikavo savo poziciją prieš taikiklius ir pradėjo rinkti parašus po peticija.

Reaguodami į šiuos įvykius LRT žurnalistai susisiekė su Algimantu Salamakinu ir iš jo išgirdo patikinimą, kad apie tai dar bus diskutuojama: “A. Salamakinas pripažino, jog nėra tvirtai įsitikinęs, kad naktinio matymo prietaisai tikrai reikalingi – dėl to Aplinkos apsaugos komitete bus diskutuojama su įvairių sričių atstovais”.

Birželio 9-ą dieną projektas pateiktas svarstyti Seimui. Vėl asmeniškai Seimo nario Algimanto Salamakino, nes Aplinkos apsaugos komitetas šito klausimo taip ir nenagrinėjo.

Seimas po pateikimo pritarė projektui (50 balsų už, 2 prieš ir 12 susilaikė), paskyrė pagrindinį – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą – bei pagalbinį – Kaimo reikalų – komitetą. Algimantas Salamakinas paragino dėl didelės skubos atsisakyti svarstymo Kaimo reikalų komitete, nes, cituoju iš posėdžio stenogramos, “Aš manyčiau, kuo čia dėtas Kaimo reikalų komitetas? Jau Aplinkos apsaugos komitetas tam pritarė, o ką čia kaimas darys?”. Primenu, kad Aplinkos apsaugos komitetas šito projekto nesvarstė, todėl Algimantas Salamakinas sąmoningai pamelavo Seimo nariams.

Tačiau paaiškėjo, kad Kaimo reikalų komitetas nebus jokia problema ir iki nuomonių išklausymo ar diskusijų tikrai nenusileis. Jau sekančią, – birželio 10-ą dieną, – projektas komitete buvo skubos tvarka apsvarstytas ir jam pritarta!

Žvilgsnis iš šono

Per vieną savaitę įstatymo projektas išvydo dienos šviesą, buvo pateiktas Seimui, Seimas po pateikimo pritarė, o pagalbinis komitetas jį spėjo ir apsvarstyti. Ir per tą savaitę nebuvo jokių diskusijų su specialistais. Tačiau tai Algimantui Salamakinui nesutrukdė pameluoti Seimo nariams, kad tos diskusijos visgi vyko ir kad Aplinkos apsaugos komitetas projektui pritarė.

Dabar belikęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kuriam greičiausiai medžioklės etikos ar rūšių apsaugos klausimai nelabai ir rūpės – o pagal kompetenciją lyg ir nelabai turėtų. Tačiau jis tikrai turėtų susirūpinti, ar toks įstatymų priėmimo procesas pats savaime nėra grėsmė nacionaliniam saugumui.

Opozicija

O ar yra alternatyvi nuomonė ir pozicija tai, kurią taip gina Algimantas Salamakinas? Gal išties, kaip jis pristatė Seimo posėdyje, prieštarauja tik kažkokia jaunuolių organizacija “Baltijos vilkas”, kurie net nėra medžiotojai?

O iš kur gi Algimantui žinoti apie opoziciją, jei jis taip ir neprisiruošė sudaryti jo paties žadėtų sąlygų diskusijoms? Jeigu nuo įstatymo registravimo iki jo svarstymų prabėgo vos kelios dienos. Ir jeigu jis mano, kad vien tik medžiotojai gali spręsti apie gamtos apsaugos klausimus, todėl tik juos ir dera išklausyti.

Tačiau skirtingai, nei teigia Algimantas Salamakinas, naktinių taikiklių įteisinimui nepritaria ne viena nevyriausybinė organizacija, o turbūt visos, susijusios su aplinkos ir gamtos apsauga: Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos gamtos fondas, Asociacija “Už gyvūnų teises” ir daugelis kitų. Tiesiog jų nuomonės Aplinkos apsaugos komitetas nesiteikė išklausyti.

Siūlymams nepritaria ir patys medžiotojai. Šiandien Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas gavo oficialų raštą iš medžiotojų sąjungos “Gamta”, vienijančios 5000 Lietuvos medžiotojų, kuriame argumentuotai nurodyta, kodėl sąjungos valdyba vieningai nepritaria naktinių taikiklių idėjai. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija sprendimą už taikiklius taip pat priėmė ne iš pirmo karto ir toli gražu ne vienbalsiai. Todėl netiesa, kad medžiotojai yra vieningai už taikiklius, kaip kad teigia Algimantas Salamakinas.

O kur už medžioklę atsakingo Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos ar regionų aplinkos apsaugos departamentų, kurie turės vykdyti kontrolę, nuomonė? Nėra, nes niekas jų paprasčiausiai neklausė, nes jie turbūt nepatenka į Algimanto Salamakino “įvairių sričių specialistų” grupę.

Ar bus buldozerio viršus?

Iki “sėkmingos” pabaigos trūksta tik Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto sprendimo bei galutinio balsavimo Seime. Ir per rekordinį laiką būtų priimtas įstatymo projektas, kurio niekas dorai nesvarstė ir nediskutavo. Vienas klausimas – kokias tai turės pasekmes aplinkai ir gamtai. Tačiau visai kitas klausimas – o ką tai parodo apie demokratijos brandą demokratijos tvirtovėje Seime. Jeigu galima taip nesunkiai, be jokių diskusijų ir konsultacijų prastumti vieną įstatymą, tai turbūt taip pat galima ir bet kurį kitą – kad ir tokį, kuris turėtų daug rimtesnių pasekmių.

Turiu priminti, kad Seimo komiteto pirmininkas atstovauja komitetui santykiuose su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, o visuomenės nuomonei išgirsti paprastai organizuojami klausymai. Deja, Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetai šito egzamino neišlaikė, visiškai ignoruodami visuomenines organizacijas bei alternatyvias nuomones. Paprasčiausiai apsimesdami ir kitiems įteiginėdami, kad alternatyvių nuomonių nėra arba jos nėra vertos net išklausymo.

Viliuosi, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nepasiduos šitam “priimkime bet kaip, kad tik būtų greitai ir tyliai” vajui. Įstatymo pataisos turės rimtų pasekmių ir gamtos apsaugai, ir visuomenės saugumui, todėl turi būti išklausyti visų sričių specialistai. Pradedant medžiotojų organizacijomis, aplinkos ministerijos, už medžioklės ir gamtos apsaugos kontrolę atsakingų tarnybų atstovais, viešojo saugumo specialistais, baigiant aplinkosauginėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios turi ne mažesnes teises dalyvauti sprendžiant apie gamtos apsaugą.

Vaidas Balys
GAA “Baltijos vilkas”

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!