Užsienyje

CNN: Vilkai atkuria JAV nacionalinių parkų gamtą

2010-02-11 | Kategorija: Užsienyje | Komentarų nėra

(CNN) – Vilkai turėtų atkurti JAV nacionalinių parkų pažeistas ekosistemas, teigiama naujoje ataskaitoje. Žurnale “BioScience” mokslininkai pateikė duomenų, kad vilkų reintrodukcija (sugrąžinimas) pagerino biologinę įvairovę daugelyje Šiaurės Amerikos gamtinių vietovių.

Tyrimams vadovavęs Danielis Lichtas (JAV Nacionalinių parkų tarnybos atstovas), teigia, kad toks žymus ir teigiamas vilkų poveikis biologinei įvairovei visų pirma susijęs su kanopinių žinduolių (elnių ir briedžių) reguliavimu, kadangi nesant natūraliems plėšrūnams šie gyvūnai buvo pasiekę aukščiausią lygį ir praktiškai suvartojo natūralią aplinką.

Daugiau vilkų – mažiau kanopinių žvėrių, kas savo ruožtu padidina augalų biomasę ir įvairovę. Dar 2004 metais pietvakarių Montanoje W.J.Ripple ir R.L.Bleschta atliko tyrimus, kurie parodė, jog vilkai labai keičia elninių žvėrių mitybą ir elgesį, tuo prisidėdami prie sumedėjusios augalijos išsaugojimo.

Be to nustatyta, kad vilkų populiacijos teikia ir rekreacinę bei ekonominę naudą. 2006 metais atliktas tyrimas parodė, kad vilkai žymiai padidino lankytojų skaičių Yellowstone nacionaliniame parke, o ekoturizmas vien 2005 metais davė 35 milijonus JAV dolerių pajamų.

Pakanka visai nedidelių vilkų populiacijų, kad atkurti gamtinę įvairovę. Svarbu, kad medžiojamųjų žvėrių ir vilkų santykis būtų proporcingas ir kad galima būtų valdyti vilkų kontaktus su žmonėmis ir jų ūkiais. Visuomenės nuogąstavimus dėl galimų vilkų išpuolių prieš naminius gyvulius, žmones ar jų augintinius galima išsklaidyti žymint ir stebint vilkus pasinaudojant GPS sistemomis.

Vilkai nebe pirmą kartą naudojami atkuriant JAV gamtinę aplinką. 1960 metais Karūnavimo saloje (Aliaskos valstijoje) buvo paleisti 4 vilkai, kad reguliuotų elnių populiaciją. Nors vilkų ten niekas nemedžiojo, jų populiacija tepasiekė 13 individų ir galop visai išnyko.

Šiandien kylantį visuomenės susirūpinimą dėl smulkių vilkų populiacijų augimo galima būtų išspręsti taikant kontracepciją ir operacijas, bet šie metodai yra ginčytini etiniu ir ekologiniu požiūriu.

Autoriai siūlo naudoti tiesiogines ar nuotolines kliūtis, jeigu vilkai per daug arti prisiartintų prie gyvenviečių. Pavyzdžiui, ant vilko užmautas antkaklis gali sukelti elektrošoką žvėriui priartėjus prie žemėje palaidotos specialios vielos.

Įvairių apsisaugojimo būdų naudojimas leidžia sėkmingai sugrąžinti daugelio rūšių stambiuosius plėšrūnus visame pasaulyje, pavyzdžiui liūtus ar laukinius afrikietiškuosius šunis. Tačiau studijos autoriai pripažįsta, jog bus sunku įtikinti amerikiečius išmokti sugyventi su vilkais. Jei dauguma žmonių supras vilką kaip laukinės gamtos simbolį, tai pageidaujamų pokyčių galima pasiekti.

Parengta pagal 2010-02-02 CNN pranešimą

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!