LietuvojeStraipsniai

Aplinkos apsaugos komitetas siūlo Seimui įteisinti lankus ir prožektorius

2018-05-07 | Kategorija: Lietuvoje, Straipsniai | Komentarų nėra

Balandžio 25 d. Seimo aplinkos apsaugos komitetas svarstė siūlymą keisti Medžioklės įstatymą ir įteisinti medžioklę lankais bei prožektorių naudojimą plėšrūnų medžioklei. Pasiūlymo iniciatorius yra pats komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, komiteto narys Paulius Saudargas, tarp teikėjų taip pat yra „valstiečių“ partijos atstovai Jonas Jarutis, Viktoras Rinkevičius, Dainius Gaižauskas ir socialdemokratas Andrius Palionis. Prieš komiteto posėdį GAA „Baltijos vilkas“ pateikė Seimui peticiją prieš lankų ir prožektorių įteisinimą medžioklėje su 43.330 parašais. Nepaisant didelio visuomenės nepritarimo lankų įteisinimui, komiteto nariai ignoravo peticiją, į posėdį atvykusiam GAA „Baltijos vilkas“ atstovui nesuteikė žodžio, ir nubalsavo įstatymo pataisą teikti svarstyti Seimui.

Atrodo, kad komiteto nariai atstovauja ne visuomenei, o komercine medžiokle suinteresuotoms grupėms, juk ir pats Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika – medžiotojas. Asociaciją „Baltijos vilkas“ labiausiai stebina tai, kad šalia lankų yra siūlomas ir prožektorių įteisinimas plėšrūnų medžioklėje, prieštaraujantis tarptautinei gamtosauginei teisei – Buveinių direktyvai, kurios nuostatos ir ribojimai privalomi Lietuvai, kaip Europos Sąjungos narei. Stebėtina, kad Seimo nariai, priklausantys Aplinkos apsaugos komitetui, taip neišmano aplinkos apsaugos realijų. Komiteto narys Artūras Skardžius prie lankų dar siūlė įteisinti ir arbaletus, nors tai taip pat prieštarautų Buveinių direktyvai. Komiteto posėdyje pritariant įstatymo pataisų teikimui Seimui, net nematyta reikalo aptarti prožektorių temos, kalbėta tik apie lankus.

Pagrindiniai už lankų įteisinimą agituojančių komiteto narių Kęstučio Mažeikos, Pauliaus Saudargo ir Artūro Skardžiaus argumentai – medžioklė lankais kels medžiotojų prestižą, bet bus reikalinga tik nedidelei daliai medžiotojų, nes yra brangi. Ir šioje vietoje reikia paklausti – jeigu siūlant Medžioklės įstatymo pakeitimus ignoruojama visuomenės pozicija, išsakyta peticijoje – tai tikrai yra būdas pakelti medžiotojų prestižą, ar greičiau kelias dar labiau jį žlugdyti? Ir jei lankų reikia tik mažutei saujelei medžiotojų, ar ne svaresnė tada yra pasisakančių prieš lankus pusė su 43.330 peticijos parašų? Kęstutis Mažeika užsimena, kad medžioklė lankais planuojama kaip komercinės medžioklės būdas, skirtas pasiturintiems svečiams iš užsienio. Ir tai visiškai prieštarauja jo teiginiams, kad ši medžioklė bus tik labiausiai įgudusiems ir gebantiems sėlinti ar kels prestižą. Jei norima iš šios medžioklės uždirbti siūlant ją kaip pramogą užsienio svečiams, kas bus lemiamas veiksnys – tų svečių įgūdžiai, ar jų mokami pinigai?

Pataisos siūlytojai taip pat remiasi tuo, jog lankai yra įteisinti kaip medžioklės būdas kitose šalyse, bet nepamini, kad visgi didesnėje Europos dalyje ji draudžiama būtent dėl žiaurumo, o įteisinusiose dažnai yra numatyti apribojimai, kokius gyvūnus leidžiama medžioti lankais. Europos medžioklės lankais federacijos duomenimis, Europoje medžioklė lankais leidžiama Ispanijoje, Portugalijoje, kai kuriuose Italijos regionuose, Vengrijoje, Slovakijoje, Grenlandijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Danijoje, Baltarusijoje. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Slovakijoje, lankais leidžiama medžioti tik aptvaruose – štai jums ir pavyzdys, kaip lankai yra būdas, esą skatinantis medžiotojų kultūrą ir reikalaujantis didelių sėlinimo įgūdžių…

Taip pat stebina visiškai apatiška Aplinkos ministerijos pozicija. Medžioklės priemonės ir būdai yra apibrėžti Medžioklės taisyklėse, kurios yra Aplinkos ministerijos žinioje. Seimo nariai, bandydami įtvirtinti tam tikras priemones medžioklei Medžioklės įstatyme, savinasi iš Aplinkos ministerijos jos kompetencijos ribose esančią sritį, netgi prieštaraudami tarptautinei teisei, tačiau Aplinkos ministerija neįstengia ar ir nesistengia deramai į tai atsakyti.

Gintarė Herasimenkienė

GAA „Baltijos vilkas“

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!