Užsienyje

Apie Europos stambiųjų plėšrūnų specialistų susitikimą

2013-04-19 | Kategorija: Užsienyje | Komentarų nėra

Šių metų kovo 23-26 dienomis Rispescia miestelyje Italijoje vyko Europos stambiųjų plėšrūnų iniciatyvos (Large Carnivore Initiative for Europe, LCIE) narių susitikimas, žymintis naują keturių metų veiklos periodą. Grupės vadovu dar vienai kadencijai paskirtas prof. Luigi Boitani.


Đuro Huber nuotrauka

Šiemet organizacijoje atstovaujamų šalių geografija ženkliai išsiplėtė, prisijungus naujiems nariams iš Čekijos Respublikos, Portugalijos, Slovakijos, Ukrainos ir, aišku, Lietuvos. Plėtra dar nesibaigė, nes vis dar ieškoma atstovų iš Bosnijos, Juodkalnijos, Vengrijos, Baltarusijos ir galbūt net Rusijos. Tai natūralus procesas, nes stambieji plėšrūnai nepaiso šalių sienų, o jų ilgalaikis likimas dažnai stipriai priklausomas nuo sprendimų tose šalyse, kurios iki šiol neturi savo atstovo.

Susitikime aptarta daug įvairių klausimų: pačios organizacijos rolė bei niša dabar ir ateityje; stebėjimo ir apskaitų metodų nesuderinamumo ir kokybinių skirtumų tarp skirtingų šalių problema; Europos Komisijos užsakymu atlikto stambiųjų plėšrūnų būklės Europoje įvertinimo projekto rezultatai; viešos pozicijos dėl vilkų keliamos grėsmės žmogui poreikis; atnaujinta svetainė; artėjančios konferencijos ir renginiai ir daug kitų. Tačiau pagrindinis darbas, kuriam buvo skirta daugiausia laiko ir jėgų susitikime – manifesto dėl stambiųjų plėšrūnų apsaugos Europoje rengimas.

LCIE vizija yra atkurti ir išsaugoti su žmogumi koegzistuojančias gyvybingas stambiųjų plėšrūnų populiacijas, kaip sudėtinę Europos ekosistemų ir kraštovaizdžio dalį (To maintain and restore, in coexistence with people, viable populations of large carnivores as an integral part of ecosystems and landscapes across Europe). Manifestas – dokumentas, skirtas detaliau paaiškinti šią viziją, kuri suformuluotai per bendrai, kad būtų vienodai visų suprantama. Nors manifesto turinys vis dar derinamas, tačiau jau dabar galima drąsiai pasakyti, kad jame pateikiama drąsi ir ambicinga vizijos samprata.

Europa, skirtingai nuo Šiaurės Amerikos, neturi žmogaus veiklos netrikdomų milžiniškų laukinės gamtos plotų, todėl stambiųjų plėšrūnų apsauga mūsų kontinente turi būti visiškai kitokia. Ji privalo išeiti už saugomų teritorijų ribų – ilgalaikis stambiųjų plėšrūnų kaip funkcionalaus ekosistemų elemento išlikimas galimas tik jei laukiniai gyvūnai ir žmogus sugyvens įvairios paskirties teritorijose. Dar daugiau – LCIE požiūriu stambieji plėšrūnai turėtų gyventi visose jiems tinkamose teritorijose, jų plitimas neturėtų būti dirbtinai ribojamas, o visos populiacijos idealiu atveju turėtų būti susisiekiančios. Be abejo, tokia artima laukinių gyvūnų ir žmogaus kaimynystė kels problemas ir kurs konfliktus, o ir pati mintis, kad plėšrūnai plis į naujas teritorijas daug kam bus nepriimtina. Todėl LCIE supranta bei pripažįsta, kad vienokie ar kitokie kompromisai bus būtini, tačiau svarbu tai, kad nuolaidas turės daryti abi pusės.

Suprantama, kad LCIE vizija nebūtinai visiems tiks ir patiks, tačiau akivaizdu, kad tiek Europos politika, tiek šiuolaikinės visuomenės požiūris tampa vis labiau palankus gamtos ir gyvūnijos apsaugai, vis dažniau gamtosauga nebėra traktuojama kaip kliuvinys ekonominei plėtrai ar gerovei. Todėl tai, kas šiandien gali atrodyti kaip utopija, rytoj galbūt bus įsisamoninta realybė.

Vaidas Balys
LCIE narys
GAA „Baltijos vilkas“

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!