Informacija

2007 m. ir 2008 m. I pusmečio knygos apie gamtą. Gal dar neturite?

2008-08-02 | Kategorija: Informacija | Komentarų nėra

Akademikas Tadas Ivanauskas : gyvenimo ir kūrybinės veiklos akimirkos : [fotografijų albumas / sudarytojai Petras Zajančkauskas, Gintautas Vaitonis]. – Vilnius : Inforastras, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – [96] p. : iliustr., portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-608-48-6 (įr.)

Alfonsas Merkys – augalų fiziologas / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos augalų fiziologų draugija ; [parengė Leonida Novickienė, Aurika Ričkienė ; redakcinė kolegija: Veronika Vasiliauskienė (pirmininkė) … [et al.]. – Vilnius : [Lietuvos mokslų akademija], 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 109, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas [150] egz. – ISBN 978-9986-08-040-4

Aplinkos apsaugos politika ir teisė : mokomoji knyga / Zenonas Venckus ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2007 (Vilnius : Baltijos kopija). – 210, [1] p. : diagr. – Tiražas 300 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-28-099-62006. – 2007 (Vilnius : SD). – 100, [1] p. – Tiražas 127 egz.

Aplinkos apsaugos politika ir teisė : mokomoji knyga / Zenonas Venckus ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2007 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 210, [1] p. : diagr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-28-099-6

Ar pažįsti miško žvėrelius? / [iš lenkų kalbos vertė Filomena Kuliešienė ; iliustracijos: Jolanta Adamus-Ludwikowska]. – [Vinius : Mūsų knyga, 2007] ([Varšuva] : Gryf Warszawa). – [12] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-14-203-4 : [5 Lt 27 ct]

Augalų sistematika ir ekologijos pagrindai / Antanas Svirskis, Kęstutis Kazimieras Vilkonis. – 2-asis papild. leid. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 216, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-38-874-6 : [20 Lt]

Biota ir aplinkos kaita / [Violeta Apšegaitė, Rasa Binkienė, Laima Blažytė-Čereškienė ... [et al.] ; vyriausiasis redaktorius Mečislovas Žalakevičius]. – Vilnius : Petro ofsetas : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2007- . – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – ISBN 978-9955-668-98-5. Kn. 1. – 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 239, [1] p. : iliustr., žml. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-668-97-8

Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.) / Zita Bandzaitienė, Remigijus Daubaras, Juozas Labokas ; Botanikos institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas. – Vilnius : Botanikos instituto leidykla, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 164 p. : iliustr., diagr. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-662-33-4

Dendrologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų miškininkystės, taikomosios ekologijos, architektūros specialybių studentams / Mindaugas Navasaitis. – 2-oji laida. – Vilnius : Margi raštai, 2008 (Kaunas : Aušra). – 855, [1] p. : iliustr., žml. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 9986-09-286-8 (įr.) : [79 Lt 80 ct]

Ekologinės genetikos pradmenys : [vadovėlis] / Jeffrey K. Conner, Daniel L. Hartl  ; [vertė Vaidotas Morkūnas]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, [2007] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 324, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-33-143-8

Gamta. – 1-asis leid., 2007 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 126, [2] p. : iliustr., žml. – (Iliustruota Lietuvos enciklopedija). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5-430-04159-9 (įr.) : [33 Lt 53 ct]

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga = Natural resources and environmental protection : [statistikos leidinys] / Statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės]. – Vilnius : Statistikos departamentas, 2007. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISSN 1648-083X.

Gamtos mokslų profesorius habilituotas daktaras Algimantas Kazragis : biografinė apybraiža ir bibliografijos rodyklė / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; [rengė E. Kazragis ir G. Kazragis]. – Vilnius : Technika, 2007 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 111, [1] p. : iliustr., faks., portr. – (Habilituoti daktarai). – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-28-104-7

 

Gamtos riterio lobiai : atsiminimų knyga apie gamtosaugininką Viktorą Bergą / [sudarė Karolis Jankevičius, Juozas Stasinas]. – Vilnius : Gamtos bičiulių asociacija, [2007] (Vilnius : Petro ofsetas). – 231, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-427-20-9

Gamtos stebuklai / [Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni ; iš anglų kalbos vertė Gražina Matukevičienė, Vita Šileikienė]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Spausd. Kinijoje). – 400 p. : iliustr., žml. – (UNESCO pasaulio kultūros paveldas). – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5-430-04636-1 (įr.) : [137 Lt 90 ct]

Geri darbai gamtai / Selemonas Paltanavičius ; [iliustruota Selemono Paltanavičiaus nuotraukomis ; darbų eskizus piešė Irma Balakauskaitė]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 208 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 5-430-04804-6 (įr.)

Globali aplinkos kaita : [mokomoji knyga II ir III pakopos studentams / Aušrys Balevičius, Arūnas Bukantis, Egidijus Bukelskis ... [et al.] ; atsakingieji redaktoriai Egidijus Rimkus, Stanislovas Sinkevičius] ; Europos socialinis fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 300 p. : iliustr., žml. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-668-77-0

Gyvenamoji aplinka ir ekologija / Šarūnas Laužadis. – Vilnius : Ciklonas, 2007 (Vilnius : Ciklonas). – 183, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-695-84-4

Ieva Šenavičienė : [gamtos mokslų daktarė, mokslo istorikė] : bibliografijos rodyklė, 1974-2008 / Lietuvos istorijos institutas ; [sudarė Rita Strazdūnaitė]. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). – 31, [4] p. : portr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-847-02-1

Išsamus augalų ir gyvūnų žinynas / Wilhelm Eisenreich, Alfred Handel, Ute E. Zimmer ; [iš vokiečių kalbos vertė Dalia Morkvėnienė]. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2007] (Spausd. Vokietijoje). – 558, [1] p. : iliustr. – - Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-06-191-5 (įr.) : [45 Lt 60 ct]

Jerubėpaslaptinga miškų paukštė / Gintaras Riauba. – [Kaunas] : Lututė, 2007. – 31, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-692-94-2 : [5 Lt]

Kai teksi kurtiniai : [fotoalbumas] / Eugenijus Drobelis, Vytautas Knyva. – Vilnius : Gamtos namai [i.e. Gamtos pasaulis, 2007] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 46, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-963-27-1 (įr.)

Kauno rajono gamta ir kultūros vertybės = Natural and cultural heritage of the Kaunas region / Kauno rajono savivaldybė, Lietuvos miškų institutas ; [vertėja Vijolė Arbas ; kartografė Zinaida Orlovaitė]. – Kaunas : V3 studija, 2007 (Kaunas : Aušra). – 195, [1] p. : iliustr. + 1 žml. lap. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-737-10-0 (įr.)

Kernavės girininkijos miškų biologinė ir ekonominė analizė / Andrius Kazlauskas, Rimas Kazlauskas, Kazys Grybauskas, Vytautas Valenta ; Vilniaus universitetas. Tarptautinio verslo mokykla, Ukmergės miškų urėdija, Lietuvos žemės ūkio universitetas. – Vilnius : [Rotas], 2007 (Vilnius : Rotas). – 86, [1] p. : diagr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-618-96-6

Kuršių nerijos krantų geodinaminė aplinka ir jų apsauga / [Lietuvos mokslų akademija, Neringos miesto savivaldybė ; mokslinis redaktorius Algimantas Grigelis]. – Vilnius-Neringa [i.e. Utena : Utenos Indra], 2007 (Utena : Utenos Indra). – 94, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [120] egz. – ISBN 978-9955-676-51-5

Lazdynai / Evaldas Vylius Navys. – Vilnius : Valstiečių laikraštis, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 111, [1] p., [2] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-708-10-0

Lietuvos grybų atlasas / Vincentas Urbonas. – Kaunas : Lututė, 2007 (Kaunas : Aušra). – 547, [1] p. : iliustr. – Tiražas [8000] egz. – ISBN 978-9955-692-59-1 (įr.) : [45 Lt]

Lietuvos nacionaliniai parkai / [teksto autorius Selemonas Paltanavičius]. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Vilnius : Sapnų sala). – 70, [2] p. : iliustr. – (Mažieji pasakojimai apie Lietuvą). – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 5-430-04550-0 (įr.) : [14 Lt 44 ct]

Lietuvos pievų ir ganyklų nuodingieji augalai / E. Jonaitis, Z. Mažeikienė, Ž. Šolys. – Kaunas : E. Jonaitis, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-800-20-0 (įr.)

Lietuvos raudonoji knyga / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ; [vyr. redaktorius Valerijus Rašomavičius]. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lututė, 2007 (Kaunas : Aušra). – 799, [1] p. : iliustr., žml. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-692-71-3 (įr.)

Lietuvos vaistiniai augalai : pažįstami, bet nežinomi, kūno sveikatai, sielos džiaugsmui / Zigmantas Gudžinskas, Jadvyga Balvočiūtė. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 158, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 5-430-04643-4 (įr.) : [25 Lt 96 ct]

Lietuvos žaliasis rūbas : [atlasas] / Kęstutis Kazimieras Vilkonis. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Lututė, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 406, [2] p. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9955-37-021-5 (įr.) : [35 Lt]

Mažieji Lietuvos ežerai: ištekliai, genezė, hidrologija = The small Lithuanian lakes: resources, genesis and hydrology : monografija / Gintaras Valiuškevičius. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 274, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-9986-19-982-3 (įr.)

Mažoji dendrologija : [vadovas vaikams] / Remigijus Ozolinčius ; [piešiniai Jurgitos Jakaitienės]. – Kaunas : Lututė, [2008] (Kaunas : Aušra). – 128, [4] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-37-020-8 (įr.) : [25 Lt]

Miško ekologija : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Edmundas Bartkevičius, Antanas Juodvalkis, Leonardas Kairiūkštis ... [et al.] ; sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Stasys Karazija. – Vilnius : Enciklopedija, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 293, [2] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-433-45-3 (įr.) : [50 Lt]

Miško žvėrys / Algirdas Navasaitis ; [iliustracijos Romualdo Barausko, Renato Jakaičio, Vytauto Jusio ... [et al.]. – [Kaunas] : Lututė, 2007. – 79, [1] p. : iliustr. – (Gamta šalia tavęs). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-37-000-0 : [10 Lt]

New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions = Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys. Pranešimai ir aprašymai / Lithuanian Entomological Society ; editorial board: Eduardas Budrys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos entomologų draugija, 2007. – ISSN 1648-8555. Vol. 19. – 2007 (Vilnius : VU l-kla, 2008). – 72, [1] p. : iliustr. – Santr. liet. – Tiražas 100 egz.

Paskui augalus po Varėnos apylinkes : septyni romantiškai moksliški pasakojimai apie medžius, krūmus, žoles ir samanas / Jonas Remigijus Naujalis ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 157, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [350] egz. – ISBN 978-9955-33-125-4 (įr.)

Paukščių šalis – Žuvintas / [teksto autorius Selemonas Paltanavičius, Arūnas Pranaitis ; fotografijų autoriai Gintaras Baublys, Eugenijus Drobelis, Vytautas Knyva ... [et al. ]. – [Vilnius] : Gamtos pasaulis, [2007] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 47, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-963-26-4 (įr.)

Pavojingas žvirblių skrydis : [apie gamtosaugą / Česlovas Navakauskas ; dailininkė Dalia Baltrušaitienė, Rasa Teišerskienė]. – Kaunas : Šviesa, 2008 (Kaunas : Aušra). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-5-430-04923-2 : [6 Lt 79 ct]

Raibsta uogos girių soduose / Alfonsas Kazitėnas. – Kaunas : Lututė, 2007 (Kaunas : Aušra). – 319, [1] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-692-58-4 (įr.) : [35 Lt]

Raudonuogis : [apie medžio gyvenimą / Malvyra Ryliškienė ; dailininkė Rasa Teišerskienė]. – Kaunas : Šviesa, 2008 (Kaunas : Aušra). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodyta virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-5-430-04916-4 : [6 Lt 79 ct]

Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga : vadovėlis / Vitas Marozas ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Miškų fakultetas. Ekologijos katedra. – Akademija [i.e. Klaipėda] : IDP Solutions, 2008. – 246, [1] p. : iliustr., žml. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-865-03-2 (įr.)

Šikšnosparniai Lietuvoje ir jų apsauga : mokymo priemonė / Kazimieras Baranauskas ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Zoologijos katedra, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). – 35, [1] p., [8] iliustr. lap. : brėž. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-278-3

Sukurta gamtos ir žmogaus : įspūdingiausi gamtos ir kultūros paminklai. – Vilnius : Aktėja, [2007]. – 416 p. : iliustr., žml. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-21-113-6 (įr.) : [87 Lt 62 ct]

The land of gurgling springs / [text by Onutė Drobelienė, Eugenijus Drobelis, Henrikas Gudavičius ... [et al.] ; translated from Lithuanian by Aušra Simonavičiūtė, Laura Kasnauskaitė ; photography by Algimantas Černiauskas, Mindaugas Černiauskas, Onutė Drobelienė … [et al.]. – Vilnius : Gamtos pasaulis, [2007] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-963-28-8 (įr.)

Vandenų apsaugos politika ir teisė : mokomoji knyga / Valentinas Šaulys ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2007 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 151, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-28-141-2

Ventės ragas : ornitologinė stotis / Vytautas Jusys, Leonas Jezerskas ; [į anglų kalbą vertė Albina Strunga, į vokiečių kalbą vertė Bernd Gliwa]. – Kaunas : Lututė, 2007. – 112 p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., vok. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9955-692-73-7 (įr.)

Viliojanti gamtos knyga / Žemaitijos nacionalinis parkas ; [teksto autorė Marija Jankauskienė]. – Kaunas : Lututė, 2007 (Kaunas : Aušra). – 62, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-37-002-4 (įr.) : [20 Lt]

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!