Lietuvoje

Vilko gyvybė įkainota 64 litais

2010-01-17 | Kategorija: Lietuvoje | Komentarų nėra

Andrejus Gaidamavičius

2009 metų pabaigoje Aplinkos ministerija ir Vyriausybė iš naujo patvirtino metodiką, pagal kurią apskaičiuojama žala gamtai, sunaikinus tam tikrų rūšių gyvūnus arba jų buveines. Žurnalistai paklausė aplinkos apsaugos inspektorių, kokia bauda gresia medžiotojui, nušovusiam vilką pasibaigus šių plėšrūnų medžiojimo laikui. Atsakymas pribloškė ir mane patį. Gamtai padaryta žala, neteisėtai nušovus šį Europos Sąjungos direktyvų saugomą plėšrūną – tik 64 litai 70 centų. Papildomai medžiotojas gali būti nubaustas už tai, kad medžioja neturėdamas tam tikrų dokumentų arba medžioja neteisėtais būdais.
Štai prieš mane guli du dokumentai. Vienas nustato žalos apskaičiavimo metodiką medžiojamiesiems gyvūnams, kitas – Raudonosios knygos gyvūnams. Dar 2005 metais siekėme, kad vilkas būtų įtrauktas į Lietuvos Raudonąją knygą, nes tuo metu jo statusas atitiko Tarptautinės Raudonosios knygos kriterijus. Bet kadangi mūsų Raudonoji knyga apskritai neturi jokių patvirtintų kriterijų ir Raudonosios knygos komisijos nariai vadovaujasi tik savo nuožiūra, mūsų pasiūlymas buvo atmestas. Ir štai to pasekmės: už nušautą lūšį bauda – 15 000 litų, už nušautą vilką – 64,70 Lt. Ir tai tik dėl to, kad vienas plėšrūnas pateko į Raudonąją knygą, o kitas – ne, nors abu mūsų miškuose tai reti žvėrys ir Europoje abiejų apsaugos statusas vienodas.
Palyginkime įkainotą vilko gyvybę su kitomis medžiojamosiomis rūšimis. Už neteisėtai nušautą briedį ar taurųjį elnią bauda – 2264,50 Lt. Nors ir vienų, ir kitų daug kartų daugiau mūsų miškuose  negu vilkų. Toliau: šernas įkainotas 647 litais, barsukas 388 litais, bebras – 129 litais, antis, žąsis, vištinis paukštis – 259 litais, gandras, gulbė – 647 litais (dešimt kartų daugiau nei vilkas!). Nužudyti vilką kainuoja tiek pat, kiek žaltį, gluodeną, gyvatę, porą driežų, dešimt varlių ir šimtą vynuoginių sraigių. Ar tai nėra įrodymas, kad mūsų valstybė toliau demonstruoja savo požiūrį į vilką kaip į naikintiną kenkėją? Visą dieną internete ieškojau informacijos, kada paskutinį kartą medžiotojas buvo nubaustas už neteisėtai nušautą vilką ir nepavyko rasti. Labai keista, nes vilkas – geidžiamiausias medžiotojų trofėjus. Rinkoje jo kaina, priklausomai nuo apdirbimo ir kokybės, svyruoja nuo 1000 iki 5000 litų. Manoma, kad vilkų nušaunama dvigubai negu leidžiama, bet baudos tokios menkos, kad net ir bausti, matyt, neapsimoka.

“Baltijos vilko” informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!